Zgodovina

Ko so pred 60 leti v opuščenih objektih stare vojašnice začivkali prvi piščanci, gotovo ni nihče pričakoval, da bodo v relativno kratkem času ponesli ime Neverk in "Pivke" po domala vsej Jugoslaviji, tja do Skopja, pa tudi čez meje naše takratne domovine. Tisoč in tisoč ton mesa brojlerjev in puranov so pri številnih potrošnikih iz leta v leto utrjevali sloves posebnega okusa in kvalitete, pri trgovski mreži pa sloves solidarnosti in zanesljivosti.

Družba Pivka perutninarstvo d.d. je eden izmed pionirjev na področju organizacije proizvodnje piščančjega mesa na sodobnih tehnoloških osnovah. Zadružna poslovna zveza Slovenije je leta 1959 ustanovila Perutninski zavod "Kras" in mu namenila vlogo velikega reprodukcijskega centra, iz katerega naj bi proizvajalci piščančjega mesa iz vse Slovenije in dela Hrvaške dobivali dan stare piščance. Zavod, ki se je leta 1963 konstituiral kot gospodarska organizacija, je prva leta proizvajal dan stare piščance, se preizkušal s selekcijo in v svoji šoli dajal osnovno znanje o perutninarstvu številnemu kadru, ki je bil potem tudi nosilec razvoja perutninarstva po državi.

Konec leta 1963 je podjetje vključilo v proizvodno sodelovanje prve kmete - kooperante in začelo s proizvodnjo piščančjega mesa. To je bila v poslovanju pomembna preusmeritev, saj smo dan stare piščance, ki smo jih prej prodajali, nato sami vzrejali v svojih pitališčih. Število kooperantov je raslo, s tem so se povečevale tudi proizvodne zmogljivosti, rezultat tega je bilo več mesa in širše tržišče. Leta 1969 se je podjetje preimenovalo v "Pivka" perutninski kombinat.

Ob 15. obletnici, leta 1974 smo zaključili z izgradnjo novega klavniškega kompleksa na Kalu: klavnica, hladilnica, predelava, kafilerija, čistilna naprava in trgovina. Kmalu je sledila investicija v Tovarno močnih krmil: izgradnja silosov in celic za krmne mešanice in v izgradnjo nove valilnice. Leta 1979 se nam je pridružil perutninski del kmetijske zadruge iz Cerknice. S tem smo pridobili vzrejo kokoši za proizvodnjo konzumnih jajc.

Podjetje je v letu 1973 prvo v Jugoslaviji preseglo proizvodnjo 10.000 ton perutninskega mesa. S kvalitetno proizvodnjo in dostavo so pri številnih trgovcih in potrošnikih pridobili zaupanje. Začelo je tudi z izvozom (Bližnji vzhod), kamor je kmalu prodajalo tretjino proizvodnje. Najvišjo točko v proizvodnji je podjetje doseglo 1988 leta.

Po letu 1991 so bile potrebne korenite spremembe. Podjetje je začelo širiti ponudbo. Na trgu so se pojavili prvi izdelki iz piščančjega mesa. Leta 1994 smo začeli z rejo in predelavo puranjega mesa, dve leti kasneje pa z rejo in predelavo kunčjega mesa. Leto 1996 je bilo za podjetje prelomno, kajti doletel ga je požar v katerem sta bili klavnica in predelava skoraj v celoti uničeni. Katastrofa je tako ohromila delovanje celotnega podjetja. Zaposleni smo kljub težkim pogojem pokazali veliko mero volje in požrtvovalno opravljali svoje delo tudi ob vsakodnevni vožnji v klavnice Perutnine Ptuj in Jate, dokler ni proizvodnja spet stekla v Pivki.

V podjetju smo se zavedali, da je to pravi čas za globalne spremembe. Odločili smo se za prehod od proizvodnega k tržnemu načinu poslovanja, spremenjena pa je bila tudi zunanja podoba. V začetku leta 1998 se je podjetje preoblikovalo v delniško družbo in se sedaj imenuje Pivka perutninarstvo d.d.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!