Politika sistemov vodenja

Osnovni cilj naše politike kakovosti, varnosti živil in ravnanja z okoljem je, da dejavnosti oz. storitve, ki jih opravlja podjetje na kakovostni ravni, ustrezajo potrebam in pričakovanjem naših odjemalcev, saj je naš stalni cilj zadovoljen odjemalec.


Kakovost poslovanja zagotavljamo na vseh področjih in je stalna naloga vseh zaposlenih. Z osebno kakovostjo, skrbnim ravnanjem do okolja ter znanjem ustvarjamo vrednost in gradimo konkurenčno podjetje s trajno rastjo.

Pri razvoju novih izdelkov sledimo trendom sodobne prehrane in dajemo prednost izdelkom z lastnostmi zdrave in varne prehrane. Zavedamo se svoje odgovornosti za varnost izdelkov, zato uvajamo sistematične pristope za zagotavljanje varnih in zdravih izdelkov. Posebno pozornost namenjamo dvigu ekološke zavesti vseh zaposlenih in vzpostavitvi celovite okoljske kulture kot dela poslovne kulture podjetja.

Pivka perutninarstvo d.d.

V podjetju spremljamo in upoštevamo vse zahteve okoljske in ostale zakonodaje, ki vplivajo na naše procese in izdelke. Pri ravnanju z okoljem je naš temeljni pristop preprečevanje vseh vrst onesnaževanj oziroma njihovo zmanjševanje na najmanjšo možno mero.


Naši strateški cilji politike sistemov vodenja so:

  • zadovoljstvo kupcev in končnih potrošnikov, ki se odraža v ohranitvi oziroma stalnem trendu rasti tržnega deleža na domačem in tujem trgu, zmanjševanju reklamacij,
  • stalno vlaganje v raziskave, razvoj in tehnologijo preko stalnega uvajanja kakovosti, ekološke sprejemljivosti in varnosti izdelkov, pridobivanje znaka varovalno živilo in primernih pogojev za delo,
  • stalno izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, preprečevanje onesnaževanja, racionalizacija porabe energentov in vode, zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo ločeno zbiranje,
  • stalno vlaganje v razvoj in usposabljanje zaposlenih, ki omogoča stalni in nenehni razvoj ter izboljšanje poslovanja, z upoštevanjem odgovornosti za etiko
  • stvarjanje zadovoljstva lastnikov preko stalne rasti dobička in krepitve konkurenčne pozicije podjetja,
  • stalno izboljševanje učinkovitosti sistemov vodenja.

Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!