Zelena luč za izgradnjo nove tovarne na Kalu

12 marec 2012

Pivka d.d. (Pivka) je 29. februarja 2012 uspešno pridobila veljavno gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove tovarne za predelavo rib in proizvodnjo ribjih izdelkov na Kalu pri Pivki. Vlogo za omenjeno dovoljenje je pri Upravni enoti Postojna vložila septembra 2011. Hkrati je Pivka 29. februarja 2012 podelila stavbno pravico januarja 2012 ustanovljeni družbi Delamaris Kal d.o.o. S to pogodbo so bile na Delamaris Kal prenesene tudi vse pravice na projektni dokumentaciji in gradbenem dovoljenju. Osnovna dejavnost družbe Delamaris Kal je storitvena proizvodnja, in sicer za znanega naročnika - družbo Delamaris. Nadzorni svet Pivke je bil na seji 15. februarja 2012 seznanjen s konceptom izgradnje obrata za predelavo rib in je podal soglasje za podelitev stavbne pravice.

Družba Delamaris Kal je bila ustanovljena z namenom večje možnosti za pridobitev razpisanih evropskih nepovratnih denarnih sredstev za investicije na področju proizvodnje in predelave rib na območju Republike Slovenije. V prihodnjih dneh bodo v družbi Delamaris Kal tako kar največ pozornosti in energije namenili vlogi za pridobitev nepovratnih evropskih denarnih sredstev, ki so namenjena prav podjetjem na področju predelave rib in izdelave ribjih izdelkov v Sloveniji. »V kolikor bomo pri pridobitvi sredstev uspešni, predvidevamo, da bi se gradnja lahko pričela maja 2012, zaključena pa bi bila do konca leta. V Delamarisu Kal trenutno zaključujemo skrben izbor konkurenčnega ponudnika za izgradnjo objekta. Želimo namreč izbrati izvajalca, ki nam bo po predvideni ceni ponudi najvišjo kakovost,« je poudaril Aleksander Debevec, član uprave Pivke in direktor družbe Delamaris Kal. Janez Rebec, predsednik uprave Pivke in direktor Delamarisa, k temu dodaja: "Ne glede na ustanovitev nove družbe, bo izdelke blagovne znamke Delamaris še naprej, tako kot doslej, prodajala družba Delamaris. Slednja namreč z ustanovitvijo družbe Delamaris Kal ne bo prenehala delovati, temveč bomo v njen razvoj in delovanje, še naprej dolgoročno vlagali".

Ocenjena vrednost investicije - 6 milijonov evrov

Ocena investicije v novo tovarno se danes giblje v višini okrog 6 mio evrov. Ta vrednost, poleg ocene za samo gradnjo osnovne hale in opreme, upošteva tudi uskladitev vseh ostalih potreb in poslovnih ciljev z danimi možnostmi. Zato je posledično višja od prvotne (osnovne) vrednosti investicije, ki je znašala približno 3,5 mio evrov. K osnovi oceni investicije so namreč prišteli še načrtovane dodatne prostore, ki bodo namenjeni širitvi proizvodnih linij z linijami za nove perspektivne izdelke, investicijo v tehnološko modernizacijo proizvodnje in avtomatizacijo posameznih procesov dela ter stroške, ki so povezani s prerazporeditvijo oziroma krčenjem trenutnih 35.000 kvadratnih metrov površine, na kateri Delamaris proizvodnjo opravlja danes, na cca: 8.000 kvadratnih metrov površine, kolikor bo namenjenih proizvodnji v novi tovarni - tako bodo Delamarisu zagotovili optimalno obvladovanje stroškov in konkurenčnejše poslovanje na dolgi rok.

Poslovno leto 2011 - prve okvirne ocene

Leto 2011 je bilo za Pivko in Delamaris zaradi rekordne rasti cen osnovnih surovin in hkratnih pritiskov na zniževanje cen izdelkov zelo težko. Prvi izračuni kažejo, da so se prihodki na ravni poslovne skupine Pivka v letu 2011 povečali za okoli pet odstotkov v primerjavi z letom poprej. V Pivki so prihodki predvidoma znašali okoli 33 milijonov evrov, v Delamarisu pa okrog 12 milijonov evrov, skupno torej okrog 45 milijonov evrov. Ne glede na ustvarjeno, načrtovanih prihodkov, ki so bili nekoliko višji, niso uspeli v celoti realizirati. Kljub temu sta obe družbi leto predvidoma zaključili z dobičkom. K pozitivnemu rezultatu so med drugim prispevale sinergije med obema družbama ter uspešna racionalizacija poslovanja.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!