Vključili smo se v projekt KOC Hrana

01 junij 2017

Na osnovi objavljenega Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018, ki ga je objavil sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, sta se družbi Pivka in Delamaris prijavili v Kompetenčni center za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v živilski industriji in sorodnih dejavnostih - KOC hrana kot partner - panožno podjetje.

Projekt KOC Hrana delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020. Projekt delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Namen projekta je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju hrane, ki ga izvaja partnerstvo in bo prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v panožnih podjetjih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Priložnosti za nova izobraževanja zaposlenih

Vključitev v projekt pomeni sofinanciranje aktivnosti izobraževanja oz. razvoja kompetenc, v kolikor so le ta določena in usklajena s kompetenčnim centrom. Kot primer ustreznih izobraževanj lahko navedemo : uvajanje dizajn managementa, vodenje, uvajanje sprememb ter poslovnih izboljšav v podjetja, izboljšanje prodaje oz.trženja, upravljanje človeških virov ter druga razvojna usposabljanja, ki jih odobri sklad. Izobraževanja so lahko tudi interna. Ker je vsako izobraževanje predhodno potrebno najaviti in pridobiti soglasje Sklada, je vsako izobraževanje potrebno napovedati v kadrovsko službo praviloma 10 dni pred predvidenim izobraževanjem.

V okviru projekta bo na nacionalnem nivoju predvidoma doseženo vsaj 1659 vključitev v usposabljanja, ki bodo omogočila pridobivanje kompetenc za zaposlene v podjetjih partnerstva.

Mateja Perkovič Hudovernik , direktorica področja sistemi vodenja, upravljanje človeških virov, splošne in pravne zadeve.

Zaradi potrebe po hitrem zagonu projekta so dne 23.3.2017 na GZS v Ljubljani izvedli prvi skupni sestanek partnerstva KOC HRANA. Na srečanju smo dorekli terminski plan, predstavili potek dela, osnovna pravila ter se dogovorili v zvezi zagona KOC Hrana. Kasneje je sledil še končni pregled nabora kompetenc po področjih dela na sedežu družbe in ostale aktivnosti.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!