V Pivki pridobili certifikat IFS

27 september 2011

Pivka je na presoji, ki jo je avgusta opravila certifkacijska hiša Bureau Veritas, uspešno izpolnila zahteve mednarodnega standarda IFS (International Food Standard) za ocenjevanje dobaviteljev v živilskopredelovalni industriji. V Pivki so prejeli certifikat na višjem nivoju, (97,32%) kar dokazuje izjemno kakovost in varnost proizvedenih živil.

Z naraščanjem zahtev potrošnikov se pri trgovcih pojavlja vse večja potreba po enotnih kriterijih za ocenjevanje dobaviteljev. "Prilagoditev vsem zahtevam standarda je izjemno kompleksna, zato smo po dolgih in intenzivnih pripravah na pridobljeni certifikat, ki je tudi osnova za nadaljnjo širitev posla, zelo ponosni," je povedal Janez Rebec, predsednik uprave Pivke perutninarstva d.d.

"Brez IFS certifikata bi nam bil zelo otežen ali celo onemogočen vstop na police trgovcev, ki prihajajo z nemško govorečega področja. Glede na to, da sta avstrijski in delno tudi nemški naša strateška trga za prihodnost, je pridobitev tega standarda ključna," je izjavil Damjan Oblak, direktor trženja.

V Pivki skrb za visoko kakovost izdelkov, ki so prilagojeni sodobnim smernicam zdrave prehrane, dokazujejo tudi z upoštevanjem standardov HACCAP in SIST EN ISO 22000, ki zagotavljata varnost živil. Ponašajo se tudi z okoljskim certifikatom, ki temelji na mednarodnem standardu ISO 14001 in z Okoljevarstvenim dovoljenjem za celotno lokacijo farme Neverke in enoto Meso. 


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!