Tiskovna konferenca v Pivki d.d.

13 februar 2008

Na današnji tiskovni konferenci je Predsednik uprave Pivke perutninarstva d.d. Janez Rebec predstavil poslovanje preteklega leta ter načrte in izzive za leto 2008.  Leto 2007 je zaznamovalo veliko povečanje proizvodnje piščančjega mesa in zgodovinski skok cen surovin za krmne mešanice. V letu 2008 bodo razvoj mesa in izdelkov z naravnim virom omega 3 maščobnih kislin potrdili s pridobitvijo znaka Višje kakovosti. Za prizadevanja na področju ohranjanja okolja pa prejeli certifikat SIST EN ISO 14001.
Leto 2007 je bilo za perutninarstvo dokaj ugodno leto, saj po letu 2006, ko so se soočali s ptičjo gripo in padcem povpraševanja, je v vsej Evropi povpraševanje po belem mesu ponovno naraščalo. To se je poznalo v rasti prodaje mesa tudi v Pivki perutninarstvu. Obenem so bili priča velikih podražitev osnovnih surovin, kot sta soja, koruza in olje, kar je onemogočala uspešnejše poslovanje.  Tako Pivka d.d. ni uspela izkoristiti ugodnih trendov v tej panogi.

Največji dosežki Pivke d.d. na trgu so bili uspešna predstavitev in prodaja novih  artiklov: Piščanec iz linije Pripravljeno za peko, utrditev blagovne znamke Njami, kjer so predstavili dva nova proizvoda, prenova embalaž hrenovk in ob koncu leta tudi barjenih klobas, povečanje prodaje svežega mesa na Italijanskem trgu in povečanje prodaje izdelkov v konzervi. Veliko rast prodaje beležijo na tujih trgih (47%), največ v Makedoniji ter Srbiji.

Bilance še niso zaključene, vendar pričakujejo, da bodo čisti prihodki od prodaje znašali 26 mio EUR, kar je za 13% višje kot v 2006. Planirani dobiček bo presežen, vendar pa s finančnim rezultatom niso docela zadovoljni.

Naložbe v letu 2007 so bile osredotočene na posodobitev enote Meso. Investicije v opremo te enote so znašale 500.000 eur. Največja investicija je bila narejena v novo pakirno linijo za kontrolirano atmosfero, ki omogoča podaljšan rok trajanja mesu. Vrednost investicije je znašala 150.000 eur in je bila sofinancirana s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ostale investicije so bile usmerjene v nakup zemljišča na enoti Krmila ter dograditev arhiva na sedežu podjetja.  Skupna vrednost vseh investicij je znašala 780.000 eur. Konec leta so pričeli tudi z urejanjem okolice Diskonta Pivka na Kalu, kar bo omogočalo boljši dostop do trgovine tako strankam, kot zaposlenim.

Leto 2008 bo za Pivko d.d. prav tako zelo zahtevno, predvsem zaradi drastičnega dviga cene osnovnih surovin, energentov, večjih stroškov dela in ostalih stroškov.  Kljub temu želijo ohraniti ugodne trende pri prodaji mesa in izdelkov, tako na Slovenskem, kot tudi na tujih trgih ter povečati rast prihodkov za 16% in poslovno leto končati pozitivno.  Predvsem želijo okrepiti rast na tujih trgih Evropske unije.
S pomočjo investicije, ki bo znašala 1.350.000 eur, bodo letu 2008 optimizirali proizvodnjo. Gre za nov sodoben informacijski sistem, ki bo služil predvsem boljšemu planiranju proizvodnje in optimiranju procesov pri pakiranju in logistiki. Odpraviti želijo nekatera ozka grla med klavnico in pakirnico, na konzervni liniji in pri pakiranju izdelkov. Pričakujejo tudi sredstva iz strukturnih skladov. Investicija naj bi se zaključila do sredine leta in naj bi močno dvignila produktivnost obrata.

Na Mednarodnem ocenjevanju Mesa in mesnih izdelkov v Gornji Radgoni v letu 2007 je Pivka perutninarstvo d.d., poleg zlatih in srebrnih medalj za izdelke, prejela  tudi Posebno priznanje za Varne mesnine, saj so v tej kategoriji prejeli največ točk izmed vseh podjetij. Prejeli so tudi dve srebrni medalji Gospodarske zbornice Slovenije v Postojni za inovaciji Njami z omega 3 maščobnimi kislinami  ter za Piščanca iz linije Pripravljeno za peko.

V letu 2008 bodo v Pivki d.d. predstavljali izdelke, meso in ideje za pripravo obroka, ki je zdrav ter hkrati zelo okusen.  Naravno obogateno piščančje meso z omega 3 maščobnimi kislinami so v Pivki predstavili že v drugi polovici preteklega leta.

S sodelovanjem Emone razvojnega centra iz Ljubljane so ugotovili pravilno kombinacijo naravne mešanice žitaric, ki je pozitivno spremenila tudi sestave maščobe piščancev, pitanih s to vrsto krme.  Ne le, da se je podvojila vsebnost skupnih Omega 3 maščobnih kislin, popravilo se je tudi razmerje z omega 6 maščobnimi kislinami iz 1:9, kot je običajno pri piščančjem mesu na 1:4 v omega 3 obogatenem piščančjem mesu,  kar je ključno za naše zdravje. Tako naravno obogateno piščančje meso že predstavljajo na trgu. Projektni tim pripravlja tudi Vlogo za priznanje označbe posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil za znak Višjo kakovost, ki ga podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Le tega naj bi pridobili  že v prvi polovici letošnjega leta.

Član uprave Aleksander Debevec je nadaljeval: »Pivka perutninarstvo je družbeno odgovorno podjetje. Zavedamo se, da naše odločitve posredno in neposredno vplivajo na lokalno in tudi širše družbeno okolje.«  Okoljske izzive sistematično obvladujejo s stalnim izboljševanjem, zato konec februarja 2008 pričakujejo poleg certifikata za sistem vodenja kakovosti še potrditev sistema ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001. »Z njegovo pomočjo želimo dosegati čim manjše vplive in tveganja za okolje, zmanjšati porabo energije, uveljaviti odgovorno ravnanje z odpadki ter učinkovito obvladovati okoljske stroške.« je nadaljeval član uprave Aleksander Debevec.  Posebno pozornost namenjajo dvigu ekološke zavesti vseh zaposlenih in vzpostavitvi celovite okoljske kulture kot dela poslovne kulture podjetja. Večino zahtev, potrebnih za pridobitev okoljskega standarda je Pivka že izpolnila.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!