Tiskovna konferenca: predstavitev dosedanjega poslovanja in načrti za leto 2005

28 februar 2005

Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe PIVKA perutninarstvo d.d., ki jo sestavljata predsednik Janez Rebec in član Aleksander Debevec, predstavila poslovanje podjetja v letu 2004 in razgrnila poslovne načrte za leto 2005. Vodstvo podjetja meni, da bi povezovanje s potencialnim strateškim partnerjem, Jato Emono, prineslo sinergijske učinke za obe podjetji. »Prihranki in sinergijski učinki povezave s strateškim partnerjem se bodo odrazili dolgoročno, vendar menimo, da bi povezava pomenila pozitiven učinek,« je prepričan predsednik uprave Janez Rebec.

Prihodki od prodaje so v letu 2004 znašali 5.5 milijarde SIT, količine prodanih izdelkov in mesa pa so bile za 11 % večje, kot v letu 2003. Na slovenskem trgu, na katerem ima četrtinski tržni delež, je PIVKA perutninarstvo realizira približno 90 odstotkov vse prodaje.

Kljub količinskemu povečanju prodaje je podjetje poslovno leto 2004 zaključilo z izgubo, ki znaša 377 milijonov tolarjev. Izguba je nastala predvsem zaradi velikega povečanja cen osnovnih surovin (cene koruze in soje so se zvišale med 30 in 40 odstotkov) in hkratnega znižanja cen izdelkov na trgu. Finančni načrt za leto 2005 predvideva sanacijo izgube iz preteklega leta. Večji poudarek bo v letošnjem letu namenjen ekonomiki proizvodov ter učinkovitejšemu trženju.

V letu 2004 so v PIVKI perutninarstvu izvedli približno 241 milijonov investicijskih vlaganj, največ, kar 80 odstotkov, za posodobitev enote Meso. S tem se je zaključil investicijskih ciklus, ki se je začel s posodobitvijo in prilagoditvijo proizvodnje in poslovanja strogim evropskih predpisom in zaostreni evropski konkurenci.

Podjetje v kratkem načrtuje odprtje predstavništva v Srbiji in Črni gori, enem izmed najpomembnejših tujih tržišč in namerava povečati prepoznavnost in prodajo izdelkov.

V PIVKI perutninarstvu trenutno poteka tudi postopek pridobivanja standarda HALAL, ki omogoča prodajo izdelkov na muslimanskih trgih, saj zagotavlja, da je proizvodnja mesa in izdelkov v skladu z muslimanskimi zakoni.

Predsednik uprave Janez Rebec je zatrdil: »Imamo kakovostne izdelke, tehnološko znanje in smo sposobni slediti najsodobnejšim trendom naše panoge.«


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!