Strokovnjaki potrdili kakovost analiz Pivke d.d.

26 januar 2007

V Pivki v skrbi za potrošnika delujeta dva laboratorija za zagotavljanje varne in kakovostne hrane: kemijski in mikrobiološki. Mikrobiološki kontrolira produkt v vseh fazah proizvodnje – »od njive do vilice«. Preiskave vzorcev opravlja po veljavnih standardih, ki predpisujejo postopke za izvedbo analiz in je v letu 2006 opravil skupno kar 8.760 vseh analiz.
Laboratorij prav tako sodeluje tudi v mednarodni laboratorijski kontroli preverjanja usposobljenosti laboratorijev za preiskavo na salmonele. Visoka kakovost izvajanja analiz je bila potrjena junija preteklega leta, z vpisom v seznam odobrenih laboratorijev v nacionalnem programu nadzora salmonel pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na Veterinarski upravi Republike Slovenije (VURS) in je od takrat opravil že 188 tovrstnih analiz.

V letu 2006 se je vključil tudi v medlaboratorijsko kontrolno primerjavo za ugotavljanje števila stafilokokov pri Inštitutu za higieno živil (IHŽ). »Medlaboratorijske primerjave so dobra samopotrditev o uspešnem delu laboratorija, saj omogoča primerjavo kakovosti izvajanja omenjenih analiz z ostalimi slovenskimi mikrobiološkimi laboratoriji.« je dejal član Uprave dr. vet. med. Aleksander Debevec.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!