Sporazum o skupni promociji proizvodov in turističnih produktov v občini Pivka odpira nove razvojne priložnosti

20 december 2011

V Parku vojaške zgodovine Pivka so danes predstavniki Pivke perutninarstva d.d., Parka vojaške zgodovine in Občine Pivka podpisali sporazum o sodelovanju z namenom skupnega trženja proizvodov in turističnih produktov iz lokalnega okolja. Sporazum o sodelovanju so partnerji zasnovali na podlagi skupnega strateškega cilja - ustvarjanja novih in razvijanja obstoječih priložnosti in sinergij v občini, ki jih ponuja vse večja prepoznavnost Pivke kot območja z zanimivo turistično ponudbo ter tradicija proizvodnje kakovostnega in zdravega mesa ter ostalih prehrambenih produktov.

Ob združevanju navidez težko združljivega pa so se v Pivki uspeli vsi trije partnerji - Park vojaške zgodovine Pivka kot osrednji razvojni turistični projekt Občine Pivka, Pivka perutninarstvo d.d., vrhunski in inovativen ponudnik kvalitetnega in zdravega mesa ter mesnih izdelkov z več kot 50-letno tradicijo, ter Občina Pivka povezati in pripraviti skupen turistični produkt. Vsi trije partnerji so že do sedaj aktivno sodelovali pri medsebojni promociji, podpis tokratnega sporazuma pa predstavlja novo prelomnico, saj se z njim vsi akterji zavezujejo dosedanje sodelovanje nadgraditi, obogatiti in hkrati tudi sistematizirati. S podpisom tega sporazuma se stranke zavezujejo, da bodo razvijale skupne proizvode, turistične produkte in promocijske akcije, da bodo z zagotavljanjem brezplačnih reklamnih površin skrbele za promocijo produktov posameznega partnerja in da bodo s promocijskimi darili ter nastopi na sejmih in prireditvah še povečevali prepoznavnost vseh treh partnerjev in širšega lokalnega okolja.

"Cilji projekta Park vojaške zgodovine so postavljeni zelo visoko. Poleg ohranjanja pomembnega segmenta nacionalne zgodovinske dediščine in krepitve domovinske zavesti ima med cilji pomembno prioriteto tudi lokalni razvoj. Ob tem ocenjujemo kot izredno pomembno povezovanje in izkoriščanje vseh potencialov, ki jih premore lokalna skupnost in lokalno gospodarstvo. Lep primer takšnega povezovanja je tudi sodelovanje med Občino Pivka, Pivko perutninarstvom d.d. in Parkom vojaške zgodovine pri skupni promociji proizvodov in turističnih produktov.", je povedal Janko Boštjančič, vodja Parka vojaške zgodovine Pivka.

Stališče Občine Pivka je izpostavil župan Robert Smrdelj: »Občina je začela s projektom Park vojaške zgodovine in na njem vztraja zato, ker vidi v njem pomembno razvojno priložnost. Dejstvo je, da sam Park ne more prinašati velikih prihodkov; velik dosežek je že, če pokrije stroške delovanja. Razvojno dimenzijo Parka dojemamo širše - kot pomembno spodbudo za razvoj turizma, akterja, ki v našo lokalno skupnost že privablja tisoče obiskovalcev in vpliva na njeno prepoznavnost tako v domovini kot v širšem prostoru. Povezovanje lokalnega gospodarstva in turistične ponudbe naše lokalne skupnosti zato ocenjujemo kot zelo pomembno in ga bomo v prihodnje na vsak način spodbujali.«

Za obiskovalce Parka in kupce dobrot poslovne skupine Pivka, katere del je tudi družba Delamaris d.o.o., so ob pričetku sodelovanja pripravili posebno izdajo priljubljene konzerve skuše z zelenjavo. Slednja ima tudi novo kartonsko embalažo , posebno oblikovano za to priložnost, na kateri je natisnjen tudi nagradni kuponček. Ob petih zbranih kupončkih kupec tako lahko brezplačno obišče Park vojaške zgodovine Pivka . Poleg tega pa že snujejo nove skupne akcije za leto 2012 ter naslednjo turistično sezono.

"Vesel sem, da ob koncu leta, ki je bilo za poslovno skupino Pivka polno izzivov, predstavimo skupen projekt z velikim potencialom. Za skupno promocijo smo se odločili, ker verjamemo, da sodelovanje v projektu tako našim kupcem kot obiskovalcem Pivke ponuja dodano vrednost. Od danes je tako kupcem že na voljo posebno pakiranje enega izmed najbolj priljubljenih Delamarisovih izdelkov, skuše z zelenjavo, obenem pa že snujemo nove priložnosti širitve sodelovanja. Novi artikli, ki bodo plod skupne promocije, bodo na policah že v začetku leta 2012," je povedal Janez Rebec, predsednik uprave Pivke perutninarstva d.d., ki sinergije z družbo Delamaris d.o.o. ustvarja že od konca leta 2009.

Pomemben prispevek k spodbujanju gospodarstva predstavlja tudi ideja o skupnem turističnem paketu za obiskovalce Pivke. Sama ideja za izlet je nastala s tem, ko so v prodajalni Pivke d.d. na Kalu pričeli s prodajo sveže pečenih piščancev in so obiskovalci pokazali veliko zanimanje za popolno doživetje naših krajev tudi skozi pristno kulinarično izkušnjo.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!