Skupščina delničarjev v Pivki d.d.

06 julij 2012

Pivka d.d. je 02. julija, na skupščini seznanila delničarje z letnim poročilom za leto 2011, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.

V prisotnosti 98 odstotka kapitala je bila podeljena razrešnica upravi ter ter sprejet sklep, da lanski bilančni dobiček ostane nerazporejen. Na osnovi nepreklicnega odstopa predsednika Nadzornega sveta Marka Močana, ki je bil razrešen je bila predlagana Alenka Kop, ki pa ni bila potrjena. V nadzornem svetu ostajajo namestnik predsednika nadzornega sveta: Marjan Golavšek in člani: Stojan Hergouth, Darja Kaluža in Valter Brezovnik. Ostali sklepi so potrjeni.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!