S certifikatom Višja kakovost se odslej ponašajo tudi piščančji izdelki z oznako Vir selena

19 september 2013

Slovenski potrošnik piščančjih izdelkov odslej na trgovskih policah lahko izbira med še večjo in kakovostnejšo ponudbo. Na voljo so mu namreč slovenski piščančji izdelki z oznako Vir selena, ki se ponašajo s certifikatom Višja kakovost. Ta certifikat dokazuje, da piščančji izdelki z navedbo Vir selena v slovenskem prostoru predstavljajo posebnost, ki jih loči od standardiziranih tovrstnih izdelkov. Selen, ki se nahaja v piščančjih izdelkih, je namreč pridobljen preko odobrenega organskega izvora in preko prehrane živali. Shema kakovosti za "Piščančje izdelke z navedbo Vir selena" Višja kakovost je priznana na nacionalni ravni. Skladnost s specifikacijo je še dodatno spremljana in kontrolirana, za kar jamči neodvisna organizacija za certificiranje. Ker razvoj mesnih izdelkov z dodano vrednostjo pomeni pomemben korak k sodobni in kakovostni ponudbi živil v širšem slovenskem prostoru, je projekt podprt tudi s strani Republike Slovenije in Evropske unije. Z aktivnostmi promocije in oglaševanja, ki so financirane s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje ter proizvajalcev omenjenih izdelkov, želimo vzbuditi splošno zanimanje za izdelke sheme Višja kakovost.

Nekaj več o selenu

Pred približno 50 leti so znanstveniki spoznali, da je selen pomemben za zdravje ljudi in živali, saj ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in ščitnice. Človekov primarni vir selena je hrana - znano je, da je najbogatejši vir selena beljakovinska hrana kot so meso, ribe in jajca, medtem ko mleko in mlečni izdelki vsebujejo precej manj selena. Po svetovnih priporočilih priporočen dnevni vnos selena znaša 55 mikrogramov za odraslega človeka. Povprečna hranilna vrednost na 100 gramov piščančjih izdelkov s selenom, le ta znaša 15 mikrogramov, kar predstavlja 27 % priporočenega dnevnega vnosa.

Piščančji izdelki z virom selena

Trenutno so na trgovskih policah piščančjih izdelki z virom selena na voljo kot piščančje meso in hrenovke ter salame, vse pa proizvaja skupina Pivka. »Vsi naši piščančji izdelki, ki vsebujejo oznako vir selena, vsebujejo selen, ki je pridobljen preko odobrenega organskega izvora, in sicer prek ustrezne prehrane živali. Reja našega piščančjega mesa se vrši pri kmetih, ki vzrejajo piščance ter so pod stalnim nadzorom in navodili strokovnjakov naše družbe, ki hkrati zagotavljajo sledljivost vse od dobave krme do trgovin,« poudarja Janez Rebec, predsednik uprave Pivke perutninarstvo.

Izdelki z vsebnostjo selena so posebej vodeni

Postopki proizvodnje izdelkov z vsebnostjo selena so zapisani v posebni specifikaciji, ki je strogo nadzorovana. Temeljite preglede same proizvodnje, sledljivosti, varnosti in postopkov pridelave tovrstnih izdelkov redno vodi neodvisna organizacija za certificiranje. V primeru Pivke d.d. slednje opravlja neodvisna agencija Bureau Veritas. Našteto je Pivka že uspešno opravila in v letu 2012 prejela certifikat Višja kakovost. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije pa je na osnovi pregleda specifikacije in certifikata izdelke iz piščančjega mesa z navedbo vir selena vključilo v shemo Višja kakovost. Bureau Veritas enkrat letno preverja vse postopke in sledljivost ter analizira tako meso kot izdelke. S tem potrjuje njihovo skladnost s specifikacijo »Višja kakovost«.

Informiranje potrošnikov

Žal potrošniki v trenutnih zaostrenih gospodarskih razmerah bolj kot kakovost upoštevajo dejavnik cene, kar je povsem razumljivo.Toda kljub temu je pri potrošnikih potrebno vzbuditi zavedanje, da je ob izbiri izdelkov pomembno poleg cene preučiti tudi njihovo kakovost in posledičen vpliv na zdravje potrošnika. To v okviru projekta nameravamo doseči v sklopu informiranja tako splošne javnosti, kot potrošnikov in trgovcev. Aktivno trženje namreč spodbuja na eni strani trgovce, da aktivneje naročajo in dobro pozicionirajo izdelke, na drugi strani pa potrošnikom omogoča boljše zavedanje obstoja izdelkov z Višjo kakovostjo. Ob izbiri izdelkov z znakom Višja kakovost bodo potrošniki seznanjeni, da so izdelki iz piščančjega mesa, ki imajo na embalaži navedeno trditev »vir selena« in na vidnem mestu simbol Višja kakovost, vključeni v nacionalno shemo in ter jim kot taki nudijo večji potencial za ohranjanje njihovega zdravja.

V pravkar opisan namen v času od 1.6.2013 do 30.11.2013 potekajo različne informativne, oglaševalske, prodajne akcije, tako v medijih kot tudi na prodajnih mestih, najbolj intenzivno pa v juniju in oktobru. Želeni končni cilj 5-letnega projekta, ki se zaključi v letu 2017, je namreč potrošnike seznaniti, da je kakovosten izdelek na voljo tudi po ugodnih cenah in da lahko z zaupanjem posegajo po njih.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!