Reja piščancev Pivka v Brkinih

05 september 2018

Narava nam daje mir, ki ga mnogi izkoristimo le v času izletov ob koncu tedna ali na vrtičkih v popoldanskem času. Ta mir in veselje do življenja pa je lahko tudi del našega poklica. Spoštovanje do narave in dela zaznamo v vasi Buje na obrobju Brkinov, kjer kmetijstvo omogoča življenje štirim družinam. Rejo piščancev so vključili v osrčje svoje dejavnosti.

Vas Buje se je obnovila in zaživela prav zaradi farm, ki so jih pred več kot štiridesetimi leti zgradili naši očetje. Ta dejavnost nam je pripeljala cesto in vodovod. Naša generacija zdaj to znanje reje počasi že predaja na mlade generacije, ki si ustvarjajo družine,« je povedala dolgoletna rejka Dragica Tomažič, ki skupaj s svojim možem Zmagom ter sinom Urošom z družino skrbi za eno večjih farm v regiji ter dodaja: »Z novo avtomatizacijo, ki jo načrtujemo v prihodnjih letih, bo delo lažje tudi za sina.

Slika

Od leve proti desni: vodja Prireje: Jasna Perc ter rejci družine Tomažič: Zmago, Dragica in Uroš

Inovator Valter Biščak

Sredi narave, na kmetiji visoko v Brkinih lahko še danes občutimo moč, ki so jo nekoč čutili tudi naši očetje po dobro opravljenem delu, ki so zgolj iz bogastva narave in z delom svojih rok ustvarjali najboljše dobrote za svojo družino. Mladi prevzemnik kmetije je tudi Valter Biščak. V tem poklicu vidim perspektivno in si želim nadaljevati očetovo delo. Hlev bi rad povečal in ga moderniziral s popolnoma avtomatsko opremo. Čeprav je prisotnost človeka nujna, nam modernizacija omogoča, da se lažje prilagajamo spremembam vremena. Po poklicu sem računalničar, zato mi je razvijanje te tehnologije še v večje veselje, je v intervjuju povedal mladi prevzemnik kmetije.

Slika

Čeprav rejec Valter Biščak večkrat dnevno preveri temperaturo in vlago prostora ter počutje živali, zagon avtomatskih sistemov spremlja tudi z odzivnikom na Twitterju.

Oddaja Ljudje in zemlja


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!