Pivka pridobila okoljski certifikat ISO 14001

05 julij 2008

Februarja je v podjetju potekala dvo dnevna presoja enote Meso in enote Krmila. Rezultat je pridobitev okoljskega certifikata, ki temelji na mednarodnem standardu ISO 14001 in pomeni potrditev delovanja podjetja skladno z vsemi okoljevarstvenimi zahtevami.
Ekološka zavest se krepi v celotni strukturi populacije. S certifikatom želimo opozoriti, da v naših posegih v okolje upoštevamo vse zakonske zahteve in odgovorno ravnamo do okolja. Nadalje, da imamo pod nadzorom vse okoljske vidike in vplive na okolje, da proizvajamo kakovostne in varne izdelke s spoštovanjem do okolja.

Prednosti vpeljanega sistema ravnanja z okoljem je prispevek k čistejšemu okolju, znižajo se stroški, poveča se konkurenčna prednost, znižajo se stroški surovin in davščine za odstranjevanje odpadkov.

Pridobitev okoljskega certifikata je za podjetje veliko priznanje in hkrati odgovornost v odnosu do okolja in skrb za trajnostni ekološki razvoj.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!