Sporočilo za medije - Pivka perutninarstvo d.d. je postala lastnik specializiranega mesnopredelovalnega obrata v Novi Gorici

12 april 2018

Pivka perutninarstvo je, s plačilom kupnine družbi MIP- d.d. v stečaju, izpolnila vse obveznosti za prevzem lastništva mesnopredelovalnega objekta na lokaciji Kromberk, Panovška 1, Nova Gorica in s primopredajo pogodb danes, 12. aprila 2018 postala lastnik omenjenega objekta. Primopredajo objektov in opreme načrtujejo v roku 15 dni.

»Slovenski proizvajalci z inovativnostjo in visokimi standardi presegamo kakovost svetovno priznanih multinacionalk, a imamo zaradi majhnosti in razdrobljenosti proizvodnje otežene pogoje konkuriranja. Specializiran obrat nam bo omogočil, da bomo produktivnejši in tako lažje sledili ciljem, ki smo si jih zastavili. Zaradi rasti proizvodnje in velike prostorske stiske v obstoječi enoti Meso na Kalu pri Pivki, nove prostore nujno potrebujemo. Želja je, da bi na novo lokacijo preselili celoten oddelek predelave perutninskega mesa, z letno proizvodnjo 3 tisoč ton barjenih izdelkov, med katerimi so: hrenovke, posebne salame in pečene prsi ter prsi v ovitku blagovnih znamk Pivka in Njami. Poleg zaposlenih iz oddelka predelave mesa, ki zdaj delo opravljajo v Pivki, bomo v specializiranem mesnopredelovalnem obratu v Novi Gorici zaposlili tudi nove sodelavce, saj si želimo, da bi z rastjo in razvojem izdelkov iz piščančjega mesa začeli že v tem letu. Skupno načrtujemo 70 delovnih mest,« je povedal predsednik uprave Pivke d.d. mag. Janez Rebec.

Pivka perutninarstvo d.d. je že ob oddaji ponudbe plačala varščino v višini 420.000,00 eur, ki se že upošteva kot del kupnine v skupni višini 3 milione eur. Rok za plačilo preostalega deleža je bil 3 mesece od podpisa pogodbe, dne 12. januarja 2018. Z dokončnim plačilom kupnine, v dogovorjenem roku, je v tem tednu, natančneje 10. aprila 2018, omenjeno živilsko predelovalno podjetje izpolnilo vse pogoje za prevzem lastništva mesnopredelovalnega objekta v Kromberku in s primopredajo pogodb danes, 12. aprila 2018 postaja lastnik omenjenega objekta. Primopredajo objektov in opreme načrtujejo v roku 15 dni.

Proizvodnja bo v bistveno večjih prostorih omogočala boljše delovne pogoje za zaposlene. Po prevzemu obrata bodo zdaj prioritetno pristopili k ureditvi prostorov, pripravi dokumentacije, pridobivanju potrebnih dovoljenj, izvedbi preventivnih pregledov in servisov proizvodnih linij ter zagonu energetskih naprav, ki po sedanji oceni predstavljajo finančno največji vložek v sam zagon proizvodnje. »Obstoječi prostori na novi lokaciji so v dobrem stanju in prinašajo nove razvojne možnosti. Ocenjujemo, da bo za zagon in preselitev proizvodnje na novo lokacijo potrebna še dodatna investicija v višini 500 – 700 tisoč evrov. Selitev načrtujemo pred poletjem.« je povedal Aleksander Debevec, član uprave Pivke perutninarstva.

Slika

Slika


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!