Pivka perutninarstvo odprla v celoti prenovljeno enoto Meso

08 maj 2003

Uvodni nagovor direktorjaZadnje leto predstavlja za podjetje Pivka perutninarstvo d.d. velik mejnik na začrtani poti. Pridobili smo izvozno številko, certifikat kakovosti ISO 9001 in vzpostavili sistem HACCP za zagotavljanje kakovosti. Največji uspeh pa predstavlja zaključena investicija v rekonstrukcijo klavnice in predelave, v okviru enote Meso, ki zaposluje 180 ljudi.

Z rekonstrukcijo klavnice in predelave za piščančje, puranje in kunčje meso smo pričeli v letu 2001. Trajala je dobro leto in pol, kar je glede na stopnjo zahtevnosti naložbe zelo malo časa. Investicija je bila izredno zahtevna, saj je večji del potekala sočasno s proizvodnjo. Zajema obnovo pogorele klavnice, predelave, izgradnjo novih garderob in sanitarnih prostorov, dovozne poti, obnovo strojnice, novo konzervno linijo, ki smo jo zgradili tudi z pomočjo Sapparda, ter obnovo čistilne naprave z izgradnjo postaje za biofermentacijo in proizvodnjo bio plina.

Minister za kmetijsto, gozdarstvo in prehrano mag. Franci But odpira prenovljeno enoto MesoHkrati z novo izgradnjo smo proizvodnjo racionalizirali in optimizirali in jo tako prilagoditi standardom EU. Investicija, ki je največja investicija gospodarstva v samostojni Sloveniji na območju občine Pivka in je izrednega pomena za Pivško občino in njeno okolico, saj je družba Pivka perutninarstvo d.d. eno večjih mesno predelovalnih podjetij na območju Slovenije. V podjetju je zaposlenih 400 delavcev, sodelujejo pa tudi kooperanti in razni pogodbeniki.

Ogled prenovljene enote MesoV letu 2003 načrtujejo za 11% večjo proizvodnjo piščancev ter za 8% več prihodkov iz poslovanja . Velik poudarek bomo namenili tudi novemu programu konzerviranja mesa, ki ga nameravajo tržiti predvsem na tujih trgih. Z nadaljnjo optimizacijo poslovnih procesov in zniževanjem stroškov, razvoja novih izdelkov, z vzpostavitvijo varnega in prijaznega delovnega okolja predvidevamo dvig produktivnosti, dodane vrednosti ter dobičkonosnosti kapitala, s tem pa celotne uspešnosti podjetja. Avtomatizacija proizvodnje je namreč skupaj z nenehnim razvojem novih zdravju prijaznih izdelkov ena najpomembnejših nalog v prihodnjih letih.

Smo tik pred vstopom na 470 milijonski evropski trg in se želeli nanj kar najbolje pripraviti. Postavili smo temelje za nastop na povečanem trgu, ki poleg novih priložnosti prinaša tudi večji konkurenčni pritisk. Evropskemu kupcu želimo ponuditi kakovosten izdelek, poiskati tržne niše in hkrati ohraniti tržni delež na domačem trgu, intenzivneje pa želimo nastopiti tudi na vzhodnih in južnih trgih.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!