PIVKA perutninarstvo je pridobila certifikat halal

15 marec 2005

PIVKA perutninarstvo d.d. je z organizacijo Halal certification authority Europe podpisala sporazum o izdaji halal certifikata, ki bo začel veljati 1. 4. 2005. Certifikat halal bo podjetju omogočil nastop na muslimanskih trgih, saj muslimanskemu potrošniku zagotavlja, da je proizvodnja in predelava mesa in izdelkov v skladu s strogimi islamskimi higienskimi in prehrambenimi standardi.

»Cilj podjetja je povečati prodajo na tujih, tudi muslimanskih trgih. Pridobitev halal certifikata je tako prvi korak k uresničevanju tega cilja.«
, je razlog za pridobitev certifikata pojasnil Aleksander Debevec, član
uprave PIVKE perutninarstva.
Zaradi vse večjega povpraševanja po izdelkih z znakom halal, smo v začetku leta 2005 v PIVKI perutninarstvu imenovali skupino, katere glavna naloga je bila pridobitev certifikata halal


Osnovne podatke in zahteve tega standarda nam je posredoval mufti Osman Đogić iz slovenske Islamske skupnosti. Za zadovoljitev pogojev smo v PIVKI perutninarstvu opravili manjše tehnične popravke linije za klanje in določili delavce muslimanske vere, ki bodo odgovorni za klanje v sladu z zahtevanimi standardi. Sledil je natančen pregled obrata in postopka predelave mesa in izdelkov, ki ga je opravil gospod Mohamed El-Mouelhy iz Halal certification authority Australia, organizacije, ki je bila PIVKI perutninarstvu določena za certifikacijo. Na osnovi ugotovljenega stanja je bil podpisan sporazum o izdaji certifikata, ki ga bomo lahko pričeli uporabljati s 1. 4. 2005. Halal certifikat je podeljen podjetju, ki izpolnjuje vse standarde tako pri pridelava mesa, kjer je pomemben način klanja kot pri predelava mesa in izdelkov, kjer je pomembna sestava izdelkov.

PIVKA perutninarstvo je pridobila certifikat do konca leta 2005, saj se Halal certifikat podeljuje le za dobo enega leta, potem pa je potrebna nova certifikacija.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!