PIVKA išče nove rejce

18 april 2019

Pivka perutninarstvo, eno večjih podjetij v Primorsko-notranjski regiji, letos praznuje 60 let delovanja. Je inovativen ponudnik kakovostnega in zdravega mesa ter izdelkov, proizvedenih na naraven in okolju prijazen način, kar dokazujejo s številnimi certifikati in medaljami kakovosti. Prvi in edini v Sloveniji so prejeli kar dva certifikata višje kakovosti za meso z omega 3 in selenom ter certifikat Izbrana kakovost. V zadnjem letu so oddelek predelave preselili v mesnopredelovalni obrat v Novi Gorici, s čimer rešujejo veliko prostorsko stisko v objektu na Kalu, kjer Pivka širi oddelek začinjenega mesa za peko in žar. Zaradi povečanega povpraševanja intenzivno iščejo tudi nove rejce perutnine. V pogovoru s članom uprave Aleksandrom Debevcem smo razkrivali, kako poteka sodelovanje z rejci in kolikšno podporo jim ob tem nudijo.

Slogan Kako poteka reja piščancev v Pivki perutninarstvu?
V Pivki perutninarstvu pripravljamo izdelke za 15 različnih trgov, med katerimi največ prodamo še vedno domačemu kupcu v Sloveniji. Prizadevamo si za najvišje standarde reje in nadzor nad krmo, rejo in vsemi postopki v proizvodnji. Tako vemo, da je to meso res kakovostno. Zaradi povečanega povpraševanja in želje po vstopu na nove trge intenzivno iščemo nove rejce, ki bodo za nas opravljali storitev reje.

Vso rejo za Pivko opravljajo rejci, ki v lastnih ali v naših objektih redijo piščance izključno za naše podjetje. Vseh rejcev je trenutno 55, imajo pa različne velikosti hlevov. Povprečna vzrejna površina je 1.000 kvadratnih metrov. Na teh površinah vzredimo letno dobrih 7,5 milijona piščancev.

Iščete rejce predvsem v okolici podjetja?
Večina rejcev je v Primorsko-notranjski regiji, kjer ni intenzivnega kmetijstva in podtalnica ni onesnažena s pesticidi. Na Primorskem je prevetreno ozračje, kar prinaša ugodno mikroklimo za rejo piščancev. Pivka perutninarstvo ima 56 odstotkov vseh rejnih površin v razdalji do 30 kilometrov. Kratke dobavne poti imajo velik dobrobit za živali in okolje ter vplivajo na kakovost mesa, zato si želimo, da bi k sodelovanju povabili rejce iz domačih krajev. V kolikor jih ne bo dovolj, bomo iskali tudi širše, a največ 200 kilometrov od klavnice, kar je pogoj za meso s certifikatom Izbrana kakovost.

Koga vabite k sodelovanju? So rejci lahko kmetje, ki že imajo neko dejavnost na kmetiji in se ukvarjajo s poljedelstvom, sadjarstvom ali živinorejo za lastne potrebe?
Reja perutnine je ena najbolj stabilnih in donosnih dejavnosti, zagotavlja torej redne prihodke in lahko dopolnjuje delo na kmetiji. Pivka perutninarstvo pa zagotavlja enega najbolj stimulativnih dohodkov. Ta dejavnost je lahko izključna, saj zagotavlja dovolj velike prihodke, lahko pa je tudi dopolnilna dejavnost na kmetiji, saj samega dela na farmi ni za poln delavnik. Med posameznimi rejami, ki potekajo 40 dni, imajo rejci tudi nekaj prostih dni, ki ga lahko izkoristijo za druge dejavnosti ali za dopust. Pogoj je, da je površina hleva velika vsaj 1.000 kvadratnih metrov.

Kakšne so naloge in dolžnosti rejca in kakšna je ob tem podpora družbe Pivka?
Pivka predpisuje tehnologijo reje, ki je osnova za delo vseh rejcev. Pri tem upoštevamo vse predpise in normative za dobrobit živali. Tehnološka služba je zadolžena za nadzor pri rejcih in vzrejo redno spremlja.

Slogan Naša naloga je, da pripravimo plane za rejca, pripeljemo en dan stare piščance, vso krmo za živali, izvajamo nadzor in veterinarsko storitev ter organiziramo oddajo in prevoz živali na klanje. Rejci pripravijo objekte za vselitev, poskrbijo za kakovosten nastilj in primerne pogoje reje. Vsak dan morajo oskrbeti živali in jim nuditi vso potrebno ugodje. Po končani vzreji je njihova dolžnost skidati, očistiti, oprati in razkužiti hlev ter ga pripraviti na vselitev. Pri vseh dejavnostih pa ima rejec, kor rečeno, več čas podporo naših strokovnih sodelavcev, tehnologov in veterinarjev.

Kakšni so prvi koraki nekoga, ki razmišlja o tem, da bi to lahko bil njegov nov vir prihodkov?
Vsem zainteresiranim nudimo pomoč pri pripravi dokumentacije za gradnjo hleva in izbiri dobaviteljev opreme, v času reje pa tudi vso strokovno pomoč. Za sodelovanje z novimi rejci smo zelo zainteresirani, zato imamo zanje pripravljene tudi finančne vzpodbude. Vse zainteresirane vabimo, da nas pokličejo; ob srečanju pa jim bomo predstavili podrobneje vse potrebne korake ali pa le odgovorili na vsa dodatna vprašanja.

Vir: Primorsko notranjske novice


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!