Pivka d.d. za športne aktivnosti otrok in kulturo

29 januar 2007

Pri odločanju o izbiri vrste pomoči upoštevamo strategijo podjetja, zato smo izbrali društva in posameznike, ki zagovarjajo vrednoto zdravega načina življenja. V preteklem letu smo zato največji delež sredstev (80%) namenili aktivnostim otrok različnih športnih panog po vsej Sloveniji.

Skrb za kakovostno prehrano tako nadgrajujemo in nadaljujemo s spodbujanjem gibanja na vseh področjih. S tem želimo poudariti, da je šport zelo širok pojem in dostopen vsakemu posamezniku. Najbolj pa je aktivno življenje pomembno za rast in razvoj otroka in mladostnika, ki gradi temelje in znanje za zdravo življenje v prihodnje.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!