Pivka d.d. uspešno zaključila leto 2006

17 januar 2007

Na današnji tiskovni konferenci je predsednik uprave Pivke d.d. Janez Rebec predstavil poslovne rezultate preteklega leta ter načrte in izzive za leto 2007. Strategijo razvoja blagovne znamke »Njami« nadgrajujejo z novimi izdelki, nadaljujejo tudi z razvojem polpripravljenih izdelkov, predvsem iz linije »Pripravljeno za peko.«

»Leto 2006 se je zaradi bojazni pred ptičjo gripo začelo zelo neugodno. Leto kljub temu zaključujemo pozitivno, saj smo se osredotočili na povečanje prodaje izdelkov, ki imajo višjo dodano vrednost in racionalizacijo poslovanja.« je o rezultatih poslovanja povedal predsednik uprave Janez Rebec. Prodaja perutninskega mesa je na nivoju leta 2005. Izpad prodaje je bil zaustavljen na račun izvoza v Italijo, doprinos pa je prinesla tudi boljša prodaja izdelkov blagovne znamke Pivka, tudi zaradi nove linije izdelkov »Pripravljeno za peko«. Pivka d.d. je na domačem trgu zabeležila 21 odstotno rast prodaje izdelkov napram letu poprej, v izvozu pa se je prodaja izdelkov povečala za 52%. K rasti je v večji meri prispevala nova blagovna znamka Njami. »Pokazali so se rezultati večjega vlaganja v marketing in intenzivnega pospeševanja prodaje. Največji porast beležimo pri prodaji konzerv, ki je večja za kar 87 % napram letu 2005.« je povedal Damjan Oblak. S tem so v večji meri zapolnile kapacitete konzervne linije in upravičili investicijo izpred štirih let.

V okviru optimiziranja proizvodnje so v letu 2006 ukinili dejavnost proizvodnje konzumnih jajc in prenesli proizvodnjo valilnih jajc ter dan starih piščancev na Jato Emono. »V letu 2007 želimo poglobiti sodelovanje na področju prireje enodnevnih piščancev in proizvodnje krmil. Stabilnejša lastninska struktura v Jati Emoni bo prinesla boljše pogoje dela tudi v Pivki, saj so se tako ovrgle vsakršnje možnosti po sovražnem prevzemu, ki bi ogrozile proizvodnjo na področju Pivke.« je nadaljeval Janez Rebec. Zaradi povečanega obsega dela v proizvodnji načrtujejo povečanje števila delovnih mest v oddelkih pakirnica, klavnica in skladišče mesa.

Član uprave Aleksander Debevec je nadaljeval: »Pivki d.d. je na prvem mestu skrb za zdravje potrošnika, zato je vse delo usmerjeno v varno hrano in skrb za okolje.« Visoka kakovost opravljanja analiz mikrobiološkega laboratorija Pivke d.d. (v letu 2006 je opravil skupno 8.760 vseh analiz) je bila potrjena junija preteklega leta, z vpisom v seznam odobrenih laboratorijev v nacionalnem programu nadzora salmonel na Veterinarski upravi Republike Slovenije (VURS).
Pivka d.d. je v postopku pridobivanja certifikata ISO 14000, ki bo še okrepil sistemsko skrb za varovanje okolja na vseh nivojih, oddali so tudi vlogo za pridobitev Integralnega okoljevarstvenega dovoljenja, saj obrat ustreza vsem predpisanim pogojem.

Leto 2007 bo zelo zahtevno leto predvsem zaradi drastičnega dviga cene osnovnih surovin. »Kljub temu se bomo po najboljših močeh potrudili ohraniti ugodne trende pri prodaji mesa in izdelkov, tako na Slovenskem kot tudi na tujih trgih in poslovno leto končali pozitivno.« je dodal predsednik uprave. Asortima izdelkov blagovne znamke Njami z višjo dodano vrednostjo bo Pivka d.d. nadgrajevala tudi v letu 2007. Nadaljevali bodo tudi z razvojem polpripravljenih izdelkov, predvsem iz linije »Pripravljeno za peko.«


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!