Pivka d.d. je prejela pozitivno mnenje Urada RS za varstvo konkurence glede nakupa družbe Amanita d.d. ter s tem tudi nakupa družbe Delamaris d.o.o.

17 december 2009

V ponedeljek, 7.12.2009, je Pivka s strani Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence prejela pozitivno mnenje k nakupu družbe Amanita ter s tem postala tudi 100 % lastnica družbe Delamaris iz Izole. Za nakup je Pivka, ki namerava ohraniti in vlagati v razvoj proizvodne dejavnosti Delamarisa ter s tem ohraniti delovna mesta v tej družbi, 15.12.2009 v celoti poravnala kupnino v višini 4,511.823,56 evrov. Tako bo v prihodnjih dneh funkcijo direktorja Delamarisa prevzel Janez Rebec, predsednik uprave Pivke. Slednjega že kmalu čaka pomembna odločitev o lokaciji proizvodnje dejavnosti Delamarisa po letu 2010.

Kot smo omenili, s spremembo lastništva Delamarisa, v prihodnjih nekaj dneh preneha tudi funkcija sedanjemu direktorju Delamarisa Vojku Mavru. Nadomestil ga bo predsednik uprave Pivke Janez Rebec. Končna odločitev, ali bo Vojko Maver še naprej ostal v Delamarisu in kakšne naloge bo prevzel, pa bo znana najkasneje v začetku prihajajočega leta, saj pogovori o tem še niso zaključeni.

Pivka bo, glede na najemno pogodbo Delamarisa, ki omogoča, da se na trenutni lokaciji proizvodnja vrši le še do 31.12.2010, kmalu morala sprejeti odločitev glede lokacije izvajanja proizvodnje Delamarisa po 31.12.2010. V tem trenutku namreč nima nikakršne garancije, da na obstoječi lokaciji s proizvodnjo Delamarisa lahko nadaljuje. V Pivki se na prvi razpis Občine Izola za podelitev stavbne pravice za zemljišča v izolski industrijski coni za 30 let, glede na to, da v času trajanja razpisa pogodba o nakupu še ni bila pravnomočna, niso odzvali. Seznanjeni pa so tudi s ponovljenim razpisom, ki se zaključi 18.12.2009. Glede na ponudbo in pogoje ter dejstvo, da se stavbne pravice na zemljišču podeljujejo zgolj za 30 let, so se odločili, da se na razpis Občine Izola ne prijavijo. Proizvodni obrat, ki ga nameravajo zgraditi na novi lokaciji, ima namreč načrtovano bistveno daljšo življenjsko dobo.

Ne glede na omenjene razpise so se predstavniki Pivke z županom Občine Izola že srečali in z njim spregovorili tudi o možnosti ohranitve nove lokacije za proizvodnjo Delamarisa v Občini Izola. Po prvih že zaključenih pogovorih in glede na to, da je Občina Izola stavbno pravico za zemljišče pripravljena podeliti zgolj za 30 let, obstoji nekoliko večja verjetnost, da se bo proizvodnja Delamarisa preselila. Vodstvo zato že razmišlja o možnosti selitve v občino Pivka. Na lokaciji, kjer Pivka vrši lastno proizvodnjo, je namreč dovolj že primerno urejenega zemljišča, ki je v lasti Pivke. Na končno odločitev o selitvi, bodo po besedah Janeza Rebca, v veliki meri vplivali predvsem nadaljnji stroški in investicije, ki jih bo Pivka morala zagotoviti za ustrezno urejenost nove lokacije in izgradnjo novega proizvodnega obrata. »Ne glede na odločitev o morebitni selitvi proizvodnje,« trdi Janez Rebec, predsednik uprave Pivke, »smo močno zainteresirani, da zaposleni v Delamarisu še naprej nadaljujejo z delom. Če bo do selitve proizvodnje Delamarisa tudi dejansko prišlo, pa bomo poskrbeli za organizacijo potrebnega prevoza zaposlenih na delo.« K temu Janez Rebec še dodaja, da zaradi nakupa, ne v Pivki in ne v Delamarisu, načrtno ne bodo zmanjševali števila zaposlenih. V kolikor pa se v prihodnosti izkaže, da bo prišlo do morebitnega presežka delovne sile, pa bodo slednjega reševali na nivoju obeh družb, in sicer preko t.i. mehkih prijemov – upokojitev.

Z vstopom v lastništvo Delamarisa, ki ima nedvomno eno najsodobnejših linij za proizvodnjo ribjih predjedi, največje sinergije V Pivki vidijo prav na programu trajnih konzerv. Po besedah Aleksandra Debevca, člana uprave Pivke: »Z združitvijo Pivkinega perutninskega programa in Delamarisovega ribjega dela bomo postali pomemben igralec na trgu konzerviranih jedi s predznakom lahko in zdravo. Nedvomno pričakujemo, da bo desetletja uveljavljena blagovna znamka Delamaris dvignila renome tudi našemu – Pivkinemu konzervnemu programu, ki si svojo pozicijo na tržišču šele utrjuje. Združitev izkušenj Delamarisovih in Pivških strokovnih delavcev bo prispevala k razvoju novih artiklov ter ohranitvi visoke kakovosti tako ribjega kot perutninskega programa«.

Poslovanje v letu 2009
Pivka zadnjih 5 let, odkar jo vodi trenutna uprava, posluje uspešno in pozitivno, kljub gospodarski krizi, tudi v lanskem in letošnjem letu. V poslovnem letu 2008 je Pivka beležila 30 mio evrov prihodkov in ustvarila 80.000 evro dobička, v letu 2009 pa ocenjujejo, da bo družba beležila 29 mio evrov prihodkov, dobiček pa bo znašal približno 500.000 evrov. Pivka trenutno zaposluje 310 ljudi. Tudi Delamaris d.o.o. ima stabilen denarni tok in posluje pozitivno. Ocenjujejo, da bodo prihodki Delamarisa v letu 2009 znašali okoli 11 mio evrov, da bo njegov celotni denarni tok ob koncu leta 2009 znašal 1,2 milijona evrov in da bo v letu 2009 ustvaril približno 300.000 evrov dobička iz poslovanja. V Delamarisu je trenutno zaposlenih 118 ljudi.

Poslovni cilji 2010
V letu 2010 v Pivki načrtujejo investicije v višini 1,1 mio evrov za dograditev logističnega sistema znotraj pakirnice mesa, nabavo naprednega sistema zamrzovanja ter pakiranja. V kolikor bodo uspešni na razpisu za nepovratna sredstva, pa bodo izvedli tudi investicijo v povečanje rejskih kapacitet. Poleg tega Pivka v letu 2010 načrtuje še izgradnjo novega poslovnega obrata za potrebe proizvodnje Delamarisa, in sicer v okvirni vrednosti do treh mio evrov.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!