Pivka d.d. je podpisala pogodbo o nakupu družbe Amanita d.d. ter s tem posledično tudi o nakupu družbe Delamaris d.o.o.

17 november 2009

Pivka perutninarstvo d.d., ki posluje v sklopu poslovne skupine Jata Emona, in lastnika družbe Amanita d.d., so 13. novembra 2009 podpisali pogodbo o nakupu 100 % deleža družbe Amanita d.d. Slednja je tudi lastnica družbe Delamaris d.o.o. S tem dejanjem bo Pivka v prihodnjih tednih, v kolikor bodo v celoti izpolnjeni pogoji pogodbe o nakupu, postala tudi 100 % lastnik družbe Delamaris. Na končno odločitev o lastništvu bo vplivalo še uradno mnenje Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence. Za nakup bo Pivka, ki namerava ohraniti in vlagati v nadaljnji razvoj proizvodne dejavnosti Delamarisa ter s tem ohraniti delovna mesta v tej družbi, odštela 4,511.823,56 evrov. Obe družbi si obetata dolgoročne strateške sinergijske učinke. Med drugim povečanje konkurenčne sposobnosti na slovenskem in tujih trgih.

Pivka bo preko Delamarisa vstopila v nov segment prehranskih izdelkov, ki pomenijo dopolnitev že obstoječega programa izdelkov Pivke in možnost uresničevanja sinergij med družbama. Ključne sinergije vidijo v utrditvi in širitvi programa konzerv ter v stroškovni učinkovitosti. Ob podpisu pogodbe je Janez Rebec, predsednik uprave Pivke, poudaril: "Pivka z vstopom v Delamaris namerava doseči nekaj ključnih ciljev, ki bodo pomembno vplivali na nadaljnji razvoj in uspešno poslovanje ter hkrati s tem tudi dolgoročni obstoj tako Pivke kot Delamarisa. Z vstopom v Delamaris si obetamo pridobitev rentabilnega proizvodnega programa z utrjenimi tržnimi deleži, medsebojni prenos znanja na področju konzervnega programa ter s tem tudi nadaljnji razvoj in posodobitev tehnoloških postopkov. Nenazadnje želimo doseči tudi znižanje splošnih stroškov na enoto proizvoda in doseganje boljših finančnih rezultatov ter povečanje obsega in kakovosti proizvodnje."

Pivka perutninarstvo
Vojko Maver, direktor Delamarisa, je dodal: "S skupnim nastopom na trgu, znanjem, razvoju ter stroškovno učinkovitostjo, ki izhaja iz medsebojne povezanosti družb, si bo svoj položaj na strateških trgih lahko dodatno utrdil tudi Delamaris. Pod okriljem Pivke ter s tem tudi poslovne skupine Jata Emona ima Delamaris bistveno večje možnosti za uspešno in učinkovito poslovanje na slovenskem in tujih trgih."

Tako v Pivki kot poslovni skupini Jata Emona menijo, da bi neuresničitev tega projekta pomenila veliko izgubljeno poslovno priložnost. Seveda se je potrebno zavedati, da je projekt zahteven in bo, od vseh vpletenih strani, zahteval veliko časa in energije. Stojan Hergouth, direktor družbe Jata Emona d.o.o. ter direktor Skupine Jata Emona, v sklopu katere posluje tudi Pivka, meni: "Prepričani smo, da je v danem trenutku sprejeta odločitev za Pivko optimalna in jo v skupini Jata Emona podpiramo. Zavedamo se, da v prihodnjih dveh letih investicija v Delamaris prinaša veliko dela in skrbi, vendar verjamemo, da se bo trud in tveganje, ki ga Pivka v tem trenutku sprejema, poplačal. Blagovno znamko Delamaris bi lahko postavili ob bok uspešnim slovenskim blagovnim znamkam na področju prehrambenih izdelkov, ki so pojem uspešnosti na slovenskem trgu in trgih bivše Jugoslavije. Prepričani smo, da je potencial blagovne znamke in izdelkov Delamaris velik in da bomo to priložnost znali dobro unovčiti."

Služba za stike z javnostjo


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!