Pivka d.d. bo od srede 20. maja začela odpirati dvanajst MIP mesnic

15 maj 2009

PIVKA perutninarstvo d.d. bo v sredo, 20. maja 2009, odprla 12 poslovalnic na področju Severne Primorske, ki so doslej poslovale v okviru MIP-maloprodaje d.o.o. S tem zagotavlja  delovna mesta 45. zaposlenim ter skuša ohraniti prodajne police za izdelke PIVKE ter za morebiten povratek MIP-a.

PIVKO je propad MIP-a zelo prizadel, saj je izgubila prodajna mesta v verigi mesnic, s katerimi je sodelovala že več desetletij, neporavnanih pa je ostalo tudi veliko terjatev. Pivka je ponudbo za prevzem mesnic podala takoj po stečaju, saj je želela, da bi prodajalne nemoteno poslovale in bi ohranili zaposlene na delovnih mestih. Vsaka prekinitev v delovanju mesnic močno zmanjša tudi vrednost stečajne mase tako MIP-a kot tudi MIP-a maloprodaje.

"Trg živilsko predelovalnih izdelkov se iz trgovskih sistemov seli v diskonte, kjer mi nismo prisotni. Prav zato želimo ohraniti vsako prodajno polico," je delal predsednik uprave Janez Rebec.

Kljub želji, da bi mesnice odprli čim hitreje, je bil potreben čas za iskanje rešitev, ki bi ustrezale vsem vpletenim.  Programa MIP-a in PIVKE sta komplementarna in se nista nikoli prekrivala. V primeru, da bo MIP ponovno zaživel do proizvodnje, bodo njegovi izdelki imeli prednost na policah mesnic.  PIVKA pa je tudi zelo povezana s področjem Vipavske, Goriške in Krasa, saj tu redi polovico svojih piščancev.

Rešitev, da PIVKA perutninarstvo d.d. prevzame trgovine, predstavlja zanjo veliko tveganje, saj ima poslovalnice v najemu le za kratek čas. Vendar pa deluje v upanju, da bodo ob upoštevanju začetnega tveganja Pivke in njene dobronamernosti, lahko podpisali tudi daljšo najemno pogodbo oz. le to podaljšali do razrešitve MIP-ovega stečaja oz. do zakonsko dovoljenega roka.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!