Otvoritev specializiranega obrata mesnih izdelkov v Kromberku

26 oktober 2018

25.10.2018

Pivka perutninarstvo d.d. 25. oktobra 2018 uradno odpira specializiran obrat za mesne izdelke v Novi Gorici, ki bo ob polni zasedenosti proizvodnih zmogljivosti veljal za največji obrat za barjene in poltrajne mesne izdelke v Sloveniji. Hkrati je to priložnost za širitev programov začinjenega mesa na Kalu pri Pivki, kjer smo dodatne prostore nujno potrebovali.

Slika

Pivka perutninarstvo je danes uradno odprla specializiran mesno-predelovalni obrat v Novi Gorici, ki je v lasti družbe od 12. aprila letos. Z oživitvijo obrata nekdanje družbe MIP, ki je sameval že dolgih devet let, Pivka pridobiva večje proizvodne, skladiščne in manipulativne površine, ki so zaradi širitve programov in rasti proizvodnje na sedežu družbe na Kalu pri Pivki močno primanjkovali. S preselitvijo dosedanjih linij iz Kala pri Pivki junija 2018, kjer so bile linije na 1.000 m2, je družba zasedla proizvodne prostore v obsegu 7.000 m2. Obstoječe proizvodne linije Kala pri Pivki, smo dopolnili s stroji in linijami obstoječega obrata, saj so bile te visoke kakovosti in zelo dobro ohranjene. Pomembna pridobitev za družbo je, kot edina v Sloveniji, aseptična soba za pakiranje narezkov oz. soba s kontrolirano atmosfero, kjer se odvija proizvodni proces v posebno nadzorovanih in obvladovanih pogojih dela. Vse to omogoča širitev kapacitet proizvodnje za lastne potrebe, proizvodnjo izdelkov drugih ponudnikov mesnih izdelkov. Predvsem pa to pomeni možnost za razvoj izdelkov lastnih blagovnih znamk Pivka in Njami ter drugih blagovnih znamk v skupini Jata Emona. Tako prav te dni pričenjajo s proizvodnjo barjenih in poltrajnih mesnih izdelkov za sestrsko družbo Kras d.o.o, Šepulje. Število zaposlenih se je s tem iz načrtovanih 70 delovnih mesto povečalo na 77. Skupaj z novimi proizvodi ocenjujemo skoraj podvojiti proizvodnjo v naslednjem letu. Ob navedenem je pridobitev tudi prodajalna tik ob obratu, ki je deseta maloprodajna trgovina v lasti družbe Pivka perutninarstvo.

Slika

»Ko se je ponudila priložnost nakupa prostorov v Kromberku, smo s sodelavci pripravili strategijo selitve in nadaljnjega razvoja tega programa. Ideji so prisluhnili tudi lastniki ter prižgali zeleno luč za izpeljavo tega zahtevnega projekta. Da smo uspeli v dobrih dveh mesecih zagotoviti preselitev in zagon vse naše proizvodnje, gre poseben poudarek in zahvala ljudem tega obrata, ki so ali šele postajajo specialisti na svojem področju ter poznajo in uresničujejo standarde dela, kateri omogočajo, da nastane najvišja kakovost naših končnih izdelkov,« izraža svoje zadovoljstvo član uprave družbe Pivka d.d. Aleksander Debevec.

V zavzemanju za razvoj visoko kakovostnih izdelkov Pivka perutninarstvo upravlja celotno verigo vrednosti. Za nadaljnji razvoj na osnovi sheme Izbrana kakovost Slovenija širimo lastno mrežo lokalnih rejcev, pripravljamo krmo v lastni tovarni krmil ter razvijamo nove in inovativne tehnologije za proizvodnjo izdelkov, ki ustrezajo potrebam in pričakovanjem sodobnega potrošnika. Nova infrastrukturna pridobitev, v katero je Pivka investirala 3,4 milijone evrov, pomeni neizmerne možnosti razvoja za prihodnjih 10 in več let, proizvodnja izdelkov v bistveno večjih prostorih pa omogoča tudi boljše delovne pogoje za zaposlene. Z dodatnimi investicijami, ki bodo do konca leta 2018 znašale 700.000 evrov, so bili vzpostavljeni predvsem pogoji notranje zaveze družbe, da ohrani visoke standarde kakovosti, varnosti in sledljivosti živil, potrjene z mednarodnim certifikatom IFS (International Food Standard) 3. 10. 2018 ter nacionalnimi certifikati Višja in Izbrana kakovosti, s čimer izstopamo v slovenskem in mednarodnem prostoru. Skupaj z nakupom kompleksa in opreme ter zagonom proizvodnje znaša vrednost investicije 4 milijone evrov.

»Vse to je bilo mogoče, ker so bili v proces udeleženi ljudje, ki jim je mar za razvoj slovenske živilske industrije. Pomembno je, da si hrano znamo in zmoremo pridelati in predelati sami. Imamo vrhunske recepte, imamo vrhunsko ekipo, sedaj smo dobili še vrhunske prostore in opremo. Verjamem, da s tem lahko zagotavljamo, da so ti izdelki nepogrešljivi v vsakem hladilniku v Sloveniji in širše,« je odprtje pospremil z besedami mag. Janez Rebec, predsednik uprave Pivka perutninarstvo d.d. in dodal: Odprtje je prvi korak, čaka nas še veliko dela, saj bomo mirno spali šele, ko bo obrat proizvajal s polno kapaciteto.«

Slovesnega odprtja enote Pivka v Kromberku se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec, ki je predstavila pomen razvoja slovenskega kmetijstva in živilske industrije.

Slika

Vodstvo družbe Pivka je posebno zahvalo za vse prizadevanje ob vzpostavitvi novega obrata in selitvi izrazilo zaposlenim sodelavcem družbe ter vodji obrata Vesni Pipan. Prav posebna zahvala pa je bila namenjena tudi županu mestne občine Nova Gorica Mateju Arčonu, ki je oživitev obrata pozdravil z navdušenjem: »Prihod družbe Pivka perutninarstvo v naše okolje ocenjujem pozitivno, saj poleg novih delovnih mest prispeva tudi k obnovi degradiranega območja, na katerem je deloval nekdanji MIP. Verjamem, da bo skupaj s Poslovno cono Kromberk, ki jo bo Mestna občina Nova Gorica vzpostavila v neposredni bližini obrata, to območje končno dobilo nov zagon in priložnost za razvoj.«

Uradno odprtje smo zaposleni v skupini Pivka v družbi s poslovnimi partnerji pospremili z željami za dobro sodelovanje. »Recept za uspeh sestavljajo sodelovanje, povezovanje ter dobre želje,« so na steno obrata zapisali tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon ter direktor skupine Jata Emona in predsednik Nadzornega sveta Pivke Stojan Hergouth, predsednik uprave mag. Janez Rebec, član uprave Aleksander Debevec ter s tem uradno odprti omenjeni obrat.

GALERIJA FOTOGRAFIJ

Kronologija Specializiranega obrata za mesne izdelke Pivka v Novi Gorici:

[december 2017] Pivka perutninarstvo s sedežem na Kalu pri Pivki, je 20. decembra 2017 oddala ponudbo za mesno-predelovalni obrat nekdanje družbe MIP v Kromberku. Pivka perutninarstvo d.d. je ob oddaji ponudbe plačala varščino v višini 420.000 eur, ki se je kasneje upošteva kot del kupnine v skupni višini 3,4 milijone evrov. Kupnina je vključevala sam mesno-predelovalni obrat na 11.392 m2 zemljišča (več etažni objekti) ter zunanje površine v izmeri 12.935 m2, izključujoč upravno stavbo in nekatere okoliške parcele.

[januar 2018] V petek, 12. januarja 2018, je Pivka Perutninarstvo s stečajnim upraviteljem družbe MIP podpisala pogodbo o nakupu mesno-predelovalnega obrata v Kromberku (nekdanje družbe MIP), čemur je 30. januarja sledila še potrditev upniškega odbora.

[februar 2018] Dne 2. februarja 2018 je Okrožno sodišče v Novi Gorici izdalo sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe. Predsednik uprave Pivke d.d. mag. Janez Rebec je ob sklepu soglasja sodišča Novi Gorici povedal: »Menim, da je tudi v nacionalnem interesu povezovanje in ohranjanje močne slovenske živilske industrije, ki lahko konkurira pritiskom velikih mednarodnih podjetij. Pivka perutninarstvo ima potrebno znanje, trge in infrastrukturo, da z nakupom zagotovi oživitev obstoječih prostorov. Z odličnimi izhodišči za zagon se nam odpirajo vrata za razvoj, specializacijo in naraščanje proizvodnih količin. Pomembno je, da ostajamo osredotočeni v dejavnosti in ob tem iščemo sinergije z lokalnim okoljem.«

[april 2018] Pivka perutninarstvo je s plačilom kupnine družbi MIP d.d. v stečaju v predvidenem roku 10. aprila izpolnila vse obveznosti za prevzem lastništva mesno-predelovalnega objekta na lokaciji Kromberk, Panovška 1 v Novi Gorici in s primopredajo pogodb 12. aprila 2018 postala lastnik omenjenega objekta. Primopredaja objektov in opreme je sledila 14 dni po podpisu pogodb.

[maj 2018] Po prevzemu obrata je družba prednostno pristopila k ureditvi prostorov, pripravi dokumentacije, pridobivanju potrebnih dovoljenj, izvedbi preventivnih pregledov in servisov proizvodnih linij ter zagonu energetskih naprav, ki so po takratni oceni predstavljali finančno največji vložek v sam zagon proizvodnje.

[junij 2018] 27. junija 2018 je na Kalu pri Pivki potekal zadnji dan proizvodnje barjenih izdelkov. Pregled inšpekcijskih služb Uprave za varno hrano ter odobritev obrata pred zagonom proizvodnje je potekal v četrtek, 28. junija 2018. Na isti dan, 28. junija, smo pričeli s selitvijo strojev in dopolnili že obstoječe linije v Novi Gorici.

[julij 2018] Napovedana selitev v nov objekt se je uresničila kot napovedano prve dni julija 2018 (28. 6. – 3. 7. 2018). Želja, da bi na novo lokacijo preselili celoten oddelek predelave perutninskega mesa z letno proizvodnjo 3 tisoč ton barjenih izdelkov, med katerimi so hrenovke, posebne salame in pečene prsi ter prsi v ovitku blagovnih znamk Pivka in Njami, se je uresničila. Prvi piščančji izdelki iz obrata Kromberk so nastali 4. julija 2018.

[oktober 2018] Obrat Kromberk je bil med 1. in 3. oktobrom 2018 presojan pri mednarodnem certifikacijskem organu za varnost živil (IFS), ki je potrdil doseganje najvišjih standardov kakovosti in varnosti. 25. 10. 2018 je zato trenutek, ko se družba lahko ustavi ter se zahvali sodelavcem in poslovnim partnerjem za vloženo začetno energijo. Oktober 2018 je tudi mesec pričetka proizvodnje prvih izdelkov za družbo Kras d.o.o.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!