Odgovorni do okolja in družbe

31 avgust 2010

Kot eno naprednejših in v prihodnost zazrtih podjetij v se zavedamo naše odgovornosti, ki jo imamo do potrošnikov, zaposlenih in nenazadnje tudi do okolja, v katerem delujemo. Pri tem je naš cilj jasen – omogočati boljši jutri in negovati pozitivne družbene vrednote.

Zaposleni

Ker se zavedamo, da so ključni vir konkurenčne prednosti predvsem zaposleni, ki se v svojem delovnem okolju dobro počutijo, veliko energije vlagamo v medsebojne odnose. V ta namen organiziramo različne dogodke, projekte in izobraževanja. Spodbujamo naravnanost k izboljšavam in pozitivnemu odnosu do sprememb, prav tako pa se zavzemamo za zdravje, dobro počutje in motivacijo prav vsakega zaposlenega.

Okolje

Aktivno se zavzemamo, da so procesi, ki jih izvajamo, okolju prijazni. To dokazujemo z okoljskim certifikatom, ki temelji na mednarodnem standardu ISO 14001 in z Okoljevarstvenim dovoljenjem za celotno lokacijo farme Neverke in enoto Meso. Za ustrezno predelavo odpadnih voda skrbimo z lastno čistilno napravo, stranski produkt čiščenja – bioplin, pa izkoriščamo kot gorivo. Skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov in osveščanje potrošnika o ustreznem ravnanju z odpadno embalažo naših izdelkov. Veseli in ponosni bomo, če nam boste pri skrbi za okolje, četudi z drobnimi dejanji, skrbeli tudi vi!

Družba

Prizadevamo si, da so naši izdelki ne le okolju prijazni, temveč tudi visokokakovostni in prilagojeni sodobnim smernicam zdrave prehrane. Skrbno sledimo zahtevam standardov HACCAP in SIST EN ISO 22000, ki zagotavljata varnost živil.

Skrb za aktiven in zdrav življenjski slog potrošnikov dopolnjujemo s podporo številnim športnim, kulturnim, humanitarnim in okoljevarstvenim projektom. Pri svojem delovanju podpiramo predvsem dejavnosti, organizacije in posameznike, ki izhajajo iz našega lokalnega okolja. Smo podpornik slovenske nacionalne akcije Kupujem Slovensko in projekta Zeleni kras, v sklopu katerega nudimo podporo različnim prireditvam, klubom in društvom, ki pozitivno vplivajo na kakovost življenja posameznika in lokalne skupnosti.

Zeleni kras


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!