Pivka d.d. bo oživela največji mesnopredelovalni objekt na Primorskem

02 februar 2018

Pivka perutninarstvo prevzema lastništvo nad mesno predelovalnim objektom za proizvodnjo piščančjih izdelkov in si odpira možnosti za nadgradnjo razvoja izdelkov višje kakovosti.

Mip

V petek, 12. januarja. 2018, so s stečajnim upraviteljem družbe MIP podpisali pogodbo o nakupu mesno predelovalnega obrata v Kromberku (nekdanje družbe MIP), čemur je 30. januarja sledila še potrditev upniškega odbora. Danes, dne 2.2.2018 je Okrožno sodišče v Novi Gorici izdalo sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe.

"Gre za sinergijo uspešnega vodenja stečajnega postopka, soglasja upnikov in interesa domače družbe, ki je pripravljena na Goriškem razvijati nove poslovne priložnosti in odpirati nova delovna mesta. Prihod družbe Pivka perutninarstvo v naše okolje ocenjujem kot velik pozitivni premik, ki bo poleg novih delovnih mest doprinesel tudi k obnovi degradiranega območja, na katerem je deloval nekdanji MIP. Verjamem, da bo to sprožilo nov razvoj na tem območju, tudi ob upoštevanju dejstva, da mestna občina v neposredni bližini načrtuje odkup zemljišč za vzpostavitev gospodarske cone 'Meblo vzhod', ki ponuja možnost razvoja podjetništva, ustvarjanja novih delovnih mest, prenosa znanj in tehnologij. Od mojega prvega nastopa funkcije župana pred sedmimi leti sem ves čas verjel v pozitivno rešitev te problematike, veliko sem si osebno prizadeval, da bi našli ustrezno možnost in zelo sem vesel, da smo zdaj s pomočjo in sodelovanjem vseh vpletenih blizu končne pozitivne rešitve," je na novinarski konferenci prihod družbe Pivka pozdravil Župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon.

Pivka perutninarstvo, s sedežem na Kalu pri Pivki, je 20. decembra 2017 oddala ponudbo za mesnopredelovalni obrat nekdanje družbe MIP v Kromberku. Potrjena ponudba v višini 3 mio evrov je vključevala sam mesno predelovalni obrat na 11.000 m2 zemljišča, brez upravne stavbe in okoliških parcel, kar je približno 40 % celotne površine.

Želja je, da bi na novo lokacijo preselili celoten oddelek predelave perutninskega mesa, z letno proizvodnjo 3 tisoč ton barjenih izdelkov, med katerimi so: hrenovke, posebne salame in pečene prsi ter prsi v ovitku blagovnih znamk Pivka in Njami. Pivka d.d. je živilsko predelovalno podjetje z dolgoletno tradicijo in uveljavljenimi blagovnimi znamkami, ki tržno deluje na več kot 23 trgih in lahko uspešno nadaljuje proizvodnjo, razvoj, prodajo in dolgoročno zagotovi tudi potrebne investicije na tej lokaciji.


» Zaradi rasti proizvodnje in velike prostorske stiske v obstoječi enoti Meso na Kalu pri Pivki nove prostore nujno potrebujemo. Zavedamo se bogate tradicije v pripravi vrhunskih izdelkov v teh prostorih, zato želimo to vrednost ohraniti in nadgraditi. Na novi lokaciji bo zdaj skupno zaposlenih predvidoma 50 delavcev . V skladu s potrebami bomo zaposlili tudi nove ,« je na novinarski konferenci povedal predsednik uprave Pivke d.d. mag. Janez Rebec in dodaja:

»Menim, da je tudi v nacionalnem interesu, da se povezujemo in ohranjamo močno domačo živilsko industrijo, ki lahko konkurira pritiskom velikih mednarodnih podjetij. Pivka perutninarstvo ima potrebno znanje, trge in infrastrukturo, da z nakupom zagotovi oživitev obstoječih prostorov. Z odličnimi izhodišči za zagon se nam odpirajo vrata za razvoj, specializacijo in naraščanje proizvodnih količin. Pomembno je, da ostajamo osredotočeni v dejavnosti in ob tem iščemo sinergije z lokalnim okoljem «.

Pivka vzpostavlja specializiran obrat za predelavo izdelkov višje kakovosti že v tem letu

Ocenjujejo, da bo za zagon in preselitev proizvodnje na novo lokacijo potrebna še dodatna investicija v višini 500 – 700 tisoč evrov, za kar naj bi potrebovali od 5 do 6 mesecev. Razlogi so predvsem v notranji zavezi družbe, da ohrani visoke standarde kakovosti, varnosti in sledljivosti živil, potrjene z mednarodnimi certifikati IFS (International food standard) ter nacionalnimi certifikati Višja in Izbrana kakovosti, s čimer izstopajo v slovenskem in mednarodnem prostoru.

V zavzemanju za razvoj visoko kakovostnih izdelkov Pivka d.d. razvija nove in inovativne tehnologije. Nova infrastrukturna pridobitev pomeni neizmerne možnosti razvoja za prihodnjih 10 in več let. Proizvodnja bo v bistveno večjih prostorih omogočala boljše delovne pogoje za zaposlene. Po prevzemu obrata bodo prioritetno pristopili k ureditvi prostorov, pripravi dokumentacije, pridobivanju potrebnih dovoljenj, izvedbi preventivnih pregledov in servisov proizvodnih linij ter zagonu energetskih naprav, ki po sedanji oceni predstavljajo finančno največji vložek v sam zagon proizvodnje.

Pripravljenost je, da s selitvijo pričnejo pred poletjem. V Pivki d.d. si želijo, da bi s potrebnimi investicijami začeli že v pomladanskem času. " V skupini Pivka, ki združuje Pivko d.d. in Delamaris d.o.o. smo odlično izkušnjo prenosa proizvodnje pred leti (2014) že uspešno izpeljali, zato se novega izziva ne bojimo in se nanj že aktivno pripravljamo. Obstoječi prostori na novi lokaciji so v dobrem stanju in omogočajo neizmerne razsežnosti razvoja izdelkov ter s tem večjo konkurenčnost na zahtevnem mednarodnem trgu. Aktivni smo tudi v pridobivanju novih rejnih površin in rejcev v Sloveniji, ki bodo omogočili zadostno količino zdrave surovine za naše izdelke. S sodelovanjem vseh v verigi vrednosti krepimo našo kondicijo za prihodnje obdobje. Živilsko predelovalna industrija ima sicer nižje donose, zato bo rast postopna, a prav zato premišljena in osredotočena,« je povedal član uprave Pivka in direktor družbe Delamaris Kal d.o.o. Aleksander Debevec. Njegova vloga se tokrat širi, saj je prevzel projektno skupino za selitev. V zvezi s tem dodaja »Kot pomemben zaposlovalec v regiji smo odgovorni za ustvarjanje ugodnega okolja za razvoj naših sodelavcev, rejcev in drugih partnerjev. V tem času se prednostno zavzemamo, da bosta prehod in selitev na novo lokacijo organizirana optimalno. Cilj je, da ohranimo dobre delovne pogoje in klimo med zaposlenimi na obstoječi in novi lokaciji. Le v sodelovanju in s posluhom drug drugega lahko uresničimo skupno vizijo.«

Opis družbe: Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka

Pivka perutninarstvo daje prednost zagotavljanju zdrave, varne in okusne hrane, skrbi za okolje in naravne vire. Je vrhunski in inovativen ponudnik piščančjega, puranjega in kunčjega mesa in mesnih izdelkov, proizvedenih na naraven in okolju prijazen način. Je eno vidnejših in naprednejših podjetij v slovenski mesno-predelovalni industriji s tradicijo od leta 1959. Prvi in edini v Sloveniji imajo dva certifikata za Višjo kakovost ter poleg tega tudi certifikat Izbrana kakovost. Prednost izdelkov blagovnih znamk Pivka in Njami so izbrane surovine krme iz lastne mešalnice, nadstandardna kontrola kakovosti v vseh postopkih proizvodnje reje, predelave in priprave jedi, sledljivost in inovativnost. V družbi je 330 zaposlenih .

Ideje za kakovosten in zdrav obrok aktivnega potrošnika in družin

Poleg piščančjega mesa in izdelkov, ki predstavljajo večino proizvodnje Pivke, nudi kupcem tudi puranje in kunčje meso preverjenih dobaviteljev. V okviru družbe Delamaris, s skoraj 140 letno tradicijo, pripravljamo tudi ribje jedi z zelenjavo, ki so narejene po tradicionalnih postopkih, brez konzervansov in drugih aditivov. Med pomembnimi prednostnimi nalogami Pivke perutninarstva je ponudba in razvoj novih izdelkov z dodano vrednostjo iz naravnih sestavin glede na trende povpraševanja - predpripravljena hrana, zdrava hitro pripravljena hrana, funkcionalna hrana, priročnost. Tem trendom nameravajo slediti tudi v Pivki predvsem z linijo izdelkov pripravljenih za žar, za peko ter ponudbo izdelkov z omega 3 maščobnimi kislinami in antioksidantom selenom ter piščančjimi barjenimi izdelki brez konzervansov, med katerimi so najbolj poznane hrenovke Njami.

Kontrolirano poreklo in celostno obvladovanje verige mesa in mesnih izdelkov

Pivka perutninarstvo d.d. je osredotočena na razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo za potrošnika ter zagotavljanje priročnosti in dovršenosti v izdelkih in spremljajočih storitvah. V skrbi za kupca in najvišjo konstantno kakovost piščančjega mesa in drugih izdelkov Pivka perutninarstvo d.d. upravlja celotno verigo vse od proizvodnje optimalne krme, skrbne reje piščancev, do predelave mesa ter priprave najboljših praktičnih izdelkov, ki jih dnevno dostavljamo na police trgovin. Nenehno skrb za varnost, sledljivost in visoko kakovost izdelkov potrjujejo tudi že večkrat pridobljeni certifikati za uspešno uresničevanje standardov glede varnosti živil in okolja, ISO 9001, ISO 14000 in IFS standard (International Food Standard).

Predelava piščancev rejenih na Krasu, Vipavskem in Goriškem kmalu v Kromberku

Reja Pivškega piščanca poteka pri rejcih predvsem na Krasu, Vipavskem in Goriškem, kjer ni intenzivnega kmetijstva, je prevetreno ozračje in ugodna mikroklima za rejo piščancev. Skupaj zagotavljajo optimalne pogoje za rejo po predpisanih postopkih, ki jih dnevno preverjajo pristojne veterinarske službe. Krmo iz naravnih žitaric pripravljajo v lastni mešalnici krmil in kontrolirajo v zunanjih in v lastnem kemijskem in mikrobiološki laboratoriju. Z novim obratom v Kromberku tako Pivka d.d. sledi svoji zavezi, da se zavzema za čim krajše predelovalne poti od surovine do izdelka.

Leto 2017 v številkah :

30.000 do 35.000 kos piščancev dnevno

16.700 ton žive teže piščancev

11.500 ton proizvodnje mesa

3.078 ton salam

2.547.000 kos mesnih konzerv

18.835.000 kos ribjih konzerv

Prodaja:

Slovenija: 75 %

Evropa: 23 %

Drugi trgi: 3 %


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!