Na Kalu raste največja sončna elektrarna v Sloveniji

14 november 2011

Na strehah objektov farme Kal Pivke perutninarstva d.d. (Pivke) se uspešno zaključujejo še zadnja dela v sklopu postavitve sončne fotovoltaične elektrarne. Sodoben kompleks, ki v veliki meri že deluje, glede na skupno proizvodnjo električne energije trenutno predstavlja največjo sončno elektrarno na strehah v Sloveniji. Projekt, ki prinaša več vzajemnih koristi, bo s polnim delovanjem pričel predvidoma spomladi prihodnje leto.

Strehe objektov Pivkine farme na Kalu glede na površino, lego in število sončnih dni, nudijo odlične pogoje za izkoriščanje sončne energije, ki zaradi omejenosti fosilnih goriv vse bolj pridobiva na pomenu. Njihov potencial je prepoznalo podjetje TEP d.o.o. iz Mosta na Soči, ki je v sodelovanju s Pivko konec lanskega leta osnovalo projekt za postavitev sodobne sončne elektrarne. V projektu Pivka nastopa kot lastnik objektov, na katerih so nameščeni fotovoltaični moduli, družba TEP pa kot investitor in lastnik sončne elektrarne, ki je za potrebe gradnje sončne elektrarne investiral tudi v celovito rekonstrukcijo in toplotno izolacijo streh na vseh osmih objektih farme. Poleg tega, da Pivka družbi TEP omogoča, da v javno distribucijsko električno omrežje oddaja okolju prijazno energijo, so tako objekti farme, na katerih so nameščene sončne celice, tudi energetsko učinkovitejši. Gradnja fotovoltaične elektrarne na objektih farme Kal, ki jo sestavljata dva kompleksa (SFVE TEP1-KAL in SFVE TEP2-KAL), poteka od letošnje pomladi. Dela so se doslej uspešno zaključila na sedmih od osmih objektov. Za slednjega je bil te dni dodatno urejen vpis v zemljiško knjigo, gradnja sončne elektrarne na tem objektu pa bo predvidoma dokončana do konca leta. Sončne elektrarne na sedmih objektih že deluje, in sicer: prvi štirje objekti, ki sestavljajo prvi del elektrarne, so z delovanjem pričeli avgusta, oktobra pa so se jim priključili še preostali trije objekti. Tehnični pregled prvega dela objektov se bo vršil v drugi polovici novembra, v januarju pa bo sledil tehnični pregled druge polovice. Sončna elektrarna ima kar 4740 fotonapetostnih modulov, ki pretvarjjoa sončno energijo v električno. Za regulacijo in sinhronizacijo z javnim omrežjem skrbi 72 razsmernikov. Ocenjena letna proizvodnja elektrarne je 1,4 MWh električne energije, kolikor znaša poraba 300 gospodinjstev. Glede na slednje sončna elektrarna v tem trenutku predstavlja največjo sončno elektrarno na strehi v Sloveniji.

Po tehnološki posodobitvi farme leta 2008 ter ob sedanji odstranitvi azbestne kritine oz. s celovito prenovo streh in pričetkom gradnje sončne elektrarne je farma Kal ena sodobnejših farm v Sloveniji. "Projekt tehnološke prenove farme, minimizira ročno delo rejcev, saj so vsi ključni procesi prireje računalniško vodeni in nadzirani. V celoti bo projekt končan spomladi, ko se bodo naše farme postavile ob bok najsodobnejšim obratom za prirejo perutnine. Znaten prispevek k temu je imela tudi gradnja sončne elektrarne, v sklopu katere je investitor poskrbel za boljšo toplotno izolativnost streh ter posledično manjšo porabo fosilnih goriv za ogrevanje," je povedal Janez Rebec, predsednik uprave Pivke perutninarstva d.d.

"Podjetje TEP je razmeroma mlad, a obenem izkušen ponudnik celovitih rešitve na področju izkoriščanja sončne energije. Našim partnerjem s strokovnim znanjem zagotavljamo podporo od idejne zasnove do izgradnje elektrarne, pri čemer lahko popolnoma vse korake uskladimo s željami in potrebami stranke," je povedal Peter Šorli, direktor družbe TEP d.o.o., drugega največjega slovenskega podjetja na področju fotovoltaike. "Investicija v izkoriščanje obnovljivih virov je nedvomno naložba v prihodnost. Res pa je, da je s pomočjo državnih subvencij bistveno lažja. Ker je višina subvencij vsako leto manjša, posameznikom in podjetjem, ki o njej razmišljajo, svetujemo, da z gradnjo ne odlašajo." dodaja.

Eden izmed objektov Pivkine farme Kal s staro azbestno kritino pred pričetkom projekta gradnje sončne elektrarne Eden izmed objektov Pivkine farme Kal s staro azbestno kritino pred pričetkom projekta gradnje sončne elektrarne.

Eden izmed objektov s prenovljeno streho s sončnimi moduli Eden izmed objektov s prenovljeno streho s sončnimi moduli.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!