Na delavnicah več pogovora z zaposlenimi

22 november 2010

Pomen zdravega zaposlenega in s tem večja prisotnost na delu je dandanes za družbo pomembnejša kot kdajkoli doslej. Vendar naše izkušnje kažejo, da kot podjetje lahko vplivamo na izboljšanje pogojev dela, ne pa tudi na posredne dejavnike, ki vplivajo na prisotnost na delu: večji interes zaposlenih, da so prisotni na delu oziroma, da skupaj najdemo objektivne rešitve, kako bo lahko kljub določenim omejitvam prisostoval delovnemu procesu.

Pojavlja se ugotovitev, da je zaposleni oseba, katero je potrebno obravnavati kot celoto: njegovo razmišljanje, način življenja, njegove vrednote so namreč ključni psihološki (de)motivatorji, ki ob pojavu bolezni odigrajo ključno vlogo.

Bolniški stalež v Sloveniji je grozeče visok, saj je v letu 2008 presegal 1,9 % BDP-ja. Tudi številni primeri dobrih praks podjetij v Sloveniji pri obvladovanju zdr.absentizma v delovnem okolju, nakazujejo pomen vlaganja v zdravo delovno okolje in v promocijo zdravja. Pozitivni rezultati se kažejo v boljšem zdravju in počutju zaposlenih, kot tudi v pozitivnem zmanjšanju zdr. absentizma v breme ZZZS-ja in v končni fazi tudi v boljših poslovnih rezultatih podjetja.

Zaradi tega smo se v podjetju odločili za izvedbo novega programa za zaposlene, namenjenega preventivnim in kurativnim delovanju na področju počutja in zdravja zaposlenih, ki se je pričel v mesecu oktobru lanskega leta, nadaljuje pa se v letu 2010. V ta namen smo k sodelovanju povabili g. Simono Ažman, ki ima dolgoletne izkušnje na na tem področju. Njen pristop je drugačen, predvsem pa preprost in razumljiv vsakemu udeležencu.

S strani delavcev so bile delavnice zelo dobro sprejete, večina jih je izrazila zadovoljstvo in zahvalo za organizacijo delavnic, izrazili so željo, da bi se z njimi nadaljevalo.

Projekt, ki smo ga poimenovali "Misli zdravo" je podprt tudi s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj smo v mesecu maju letošnjega leta iz tega naslova strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije prejeli tudi sredstva za sofinanciranje projekta.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!