Ministroma predstavili načrte bioferma

14 september 2004

Podjetje sta obiskala Minister za okolje, prostor in energijo mag. Janez Kopač in Minister za obrambo dr. Anton Grizold. V družbi vodje Poslanskega kluba LDS-a Toneta Anderliča in v navzočnosti svetnikov občinskega sveta iz Pivke ter kandidata za poslanca v Postojni dr. Aleksandra Merla ter Ivice Smajla, ki kandidira v Ilirski Bistrici, sta se seznanila z razvojnimi načrti podjetja in z zanimanjem sledila predstavitvi projekta predelave živalskih odpadkov v bioplin in proizvodnjo elektrike.

Naša skrb za okolje je postala pogoj ob vsaki odločitvi, vse od izbire krme do embalaže in nenazadnje izdelka in našega kupca, kateremu ponujamo zdravo, lahko hrano. Ena od skrbi za naravo našega podjetja je tudi obdelava organskih ostankov, ki nastanejo pri predelavi. Doslej je temu služila Kafilerija na Kalu. Ob razvoju tehnologije pa so nam danes dostopne tudi modernejše in bolj izpopolnjene oblike tehnologije. Iskali in našli smo rešitev, ki bi omogočala ekološko popolnoma nesporno obdelavo.

Minister Kopač je predstavil možnost subvencioniranja odkupa električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov. V povezavi s predstavljenim projektom je opozoril na možnost, da bi lahko država z denarno pomočjo omogočila gradnjo omrežja za daljinsko ogrevanje, ki temelji na izrabi bioplina, za kar bi si lahko prizadevala občina Pivka.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!