Meso in izdelki Pivke perutninarstvo d.d. neoporečni

17 januar 2011

Ob nedavni aferi z dioksinom, ki je izbruhnila v Nemčiji, želimo kupcem zagotoviti, da so meso in vsi izdelki Pivke perutninarstva popolnoma neoporečni in skladni z vsemi predpisi in smernicami. Piščančje meso in izdelki Pivke perutninarstvo so namreč plod prizadevanj za najboljšo kakovost, in sicer vse od izbire krme, vzreje piščancev pa do končnega izdelka. V Pivki imamo lastno tovarno krmil, ki jo uporabljamo tudi za potrebe lastne vzreje. S tem zagotavljamo popolno sledljivost vse od enodnevnega piščanca do končnega produkta.

Naši piščanci so krmljeni s posebej načrtovano naravno krmo po naši lastni recepturi, in sicer z mešanico žitaric kot sta soja in koruza, ki ji dodajamo tudi lanena semena. Sestavni del krme so seveda tudi maščobe. V Pivki večinoma uporabljamo maščobe rastlinskega izvora, v manjši meri tudi maščobe živalskega izvora. Tako maščobe rastlinskega kot tudi živalskega izvora kupujemo največ od slovenskih proizvajalcev oz. dobaviteljev, od katerih zahtevamo visoko kakovost in popolno sledljivost. Reja pivškega piščanca se delno vrši tudi pri slovenskih kmetih - naših pogodbenikih, ki z našo krmo samostojno ali posredno preko Kmetijske zadruge Perutninarjev Pivka opravljajo vzrejo piščancev ter so pod stalnim nadzorom strokovnjakov iz Pivke perutninarstvo. Poleg omenjenega se vsak naš piščanec pred zakolom in po njem tudi pregleda s strani veterinarskega inšpektorja. Ta po zakolu izda ustrezen certifikat, ki mesu dovoljuje naprej v promet.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!