Menjava uprave v Pivki perutninarstvo d.d.

24 december 2004

V sredo 22. decembra, na 12. redni seji nadzornega sveta delniške družbe PIVKA perutninarstvo so člani nadzornega sveta sprejeli odstopni izjavi Edija Šibenika predsednika ter Iztoka Počkaja člana uprave. Odstopila sta zaradi osebnih razlogov in razhajanj v pogledih na razvojno strategijo podjetja. Tako Edi Šibenik kot Iztok Počkaj zaenkrat ostajata v podjetju PIVKA perutninarstvo. Člani nadzornega sveta so na seji tudi že potrdili novo upravo. Nov predsednik uprave je Janez Rebec, dosedanji direktor finančnega sektorja, član uprave pa je postal Aleksander Debevec, dosedanji direktor proizvodnje v PIVKI perutninarstvu.

Janez Rebec nov predsednik uprave PIVKE perutninarstva je do imenovanja opravljal funkcijo direktorja finančnega sektorja. Je diplomiran ekonomist, ki se je podjetju pridružil pred petimi leti.
Ob svojem imenovanju je povedal: »PIVKA perutninarstvo je zdravo podjetje z veliko razvojnega potenciala in dovolj zvestimi potrošniki, saj ponujamo kakovostne izdelke. Razvojne načrte bomo usmerjali v še večjo stabilnost družbe, v okrepitev trženjskega potenciala in ekonomiko poslovanja.« Za prihodnje leto nova uprava načrtuje najprej temeljit pregled stanja, na podlagi katerega bo podala predloge in ukrepe za izboljšanje poslovanja podjetja. Razlog za letošnje slabše poslovanje podjetja od načrtovanega so predvsem velike podražitve cen surovin, vendar pa v PIVKI perutninarstvu že v naslednjem letu pričakujejo boljši rezultat. Kot dosedanja tudi nova uprava podpira proces povezovanja z Jato Emono iz Ljubljane, ki se bo predvidoma zaključil v letu 2005. Rebec je prepričan, da bo povezava podjetij, katerih programi se dopolnjujejo in nadgrajujejo, pomenila doseganje sinergij, kar bo seveda vplivalo na boljši poslovni izid. Kljub združevanju obeh podjetij pa Rebec ne pričakuje zmanjšanja števila zaposlenih.

Član uprave je postal Aleksander Debevec, dosedanji direktor proizvodnje. Debevec je doktor veterinarske medicine, PIVKI perutninarstvu se je pridružil leta 1989. Prepričan je, da so izdelki PIVKE perutninarstva izjemno kakovostni, za kar se bodo v podjetju trudili tudi v naprej. Na očitke v medijih, da slovenskemu potrošniku ponujajo neustrezno sveže meso, pa Debevec odgovarja: »Sistem monitoringa in nadzora, ki ga uporabljamo v PIVKI perutninarstvu ustreza in na nekaterih področjih celo presega zakonska določila. Za zagotovitev kakovostnega in potrošniku prijaznega izdelka, pa smo v PIVKI ustanovili tudi interni laboratorij, ki nam omogoča dodatni nadzor, predvsem pa hitro in učinkovito ugotavljanje kakovosti izdelkov.«

Dvočlansko upravo je nadzorni svet potrdil za obdobje petih let.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!