Izzivi in priložnosti v živinoreji in mesnopredelovalni industriji

26 marec 2019

26. marca 2019, smo v Kristalni palači BTC iskali odgovore na izzive v živinoreji in pri predelavi mesa. Na okrogli mizi 12. Agrobiznisovega posveta, so v okviru okrogle mize z naslovom »Kaj lahko trije največji perutninarji ponudijo rejcem,« spregovorili predstavniki treh največjih proizvajalcev perutninskega mesa. Strinjali so se, da je potrebno slovenskim potrošnikom zagotoviti kakovostno meso, saj smo trenutno samooskrbni le v 67 % deležu od povpraševanja. Velik delež mesa Slovenija uvaža, le to pa najpogosteje nima označenega natančnega porekla in je nepreverjene kakovosti. Želeli bi si tudi enakomeren položaj z ostalimi sektorji živilske proizvodnje ter pomoč pri hitrejšem pridobivanju dovoljenj za gradnjo novih hlevov.

Slika

Projekcije evropske komisije do leta 2030 kažejo, da se bo skupna poraba mesa v EU zmanjševala. Do leta 2030 se bo zmanjšala poraba svinjine, manjša bo tudi prireja govejega mesa, večja pa prireja ovčjega in kozjega mesa. Močno naj bi se povečala le poraba in prireja perutninskega mesa v Evropi. Raslo naj bi tudi svetovno povpraševanje po perutninskem mesu, s tem pa tudi izvoz.

Predsednik uprave mag. Janez Rebec je izpostavil prednost Pivke perutninarstva v razvoju inovativnih, že pripravljenih izdelkov iz piščančjega mesa v visoko dodano vrednostjo, z omega 3 maščobnimi kislinami in selenom ter dodaja: »Povpraševanje po piščančjih izdelkih raste, zato zadnji dve leti še intenzivneje iščemo nove rejce, ter jim nudimo stabilne in redne prihodke.« Pivka d.d. nudi novim rejcem podporo, svetovanje in finančno pomoč.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!