Pridelano in predelano doma: Izbrana kakovost Slovenije

04 maj 2018

Pot izdelka se v Pivki perutninarstvu d.d. začne z željo, da bi našemu kupcu ponudili najboljše. Celoten kolektiv skupine Pivka se zaveda, da zaupanje potrošnikov gradi konstantna kakovost. Izdelujemo zdrave in inovativne prehrambene izdelke, ki aktivnemu potrošniku zagotavljajo kulinarični užitek ob vsakodnevnem prihranku časa. Temelj tega smo strokovnjaki, ki razumemo potrošnika in trende, zahtevamo prvovrstne dobavitelje ter učinkovito obvladujemo procese. Na vprašanja novinarke portala Naša super hrana je odgovarjala dr. Ana Penko, tehnologinja v družbi Pivka perutninarstvo d.d.

dr. Ana Penko

Avtorica fotografije je Mojfokus.

1. Kakšnim kontrolam ste kot predelovalec izpostavljeni?

Pot izdelka se v Pivki perutninarstvu d.d. začne z željo, da bi našemu kupcu ponudili najboljše. Celoten kolektiv skupine Pivka se zaveda, da zaupanje potrošnikov gradi konstantna kakovost. Izdelujemo zdrave in inovativne prehrambene izdelke, ki aktivnemu potrošniku zagotavljajo kulinarični užitek ob vsakodnevnem prihranku časa. Temelj tega smo strokovnjaki, ki razumemo potrošnika in trende, zahtevamo prvovrstne dobavitelje ter učinkovito obvladujemo procese. Z natančnostjo in odgovornostjo vsakodnevno zagotavljamo pregled in nadzor vseh postopkov in surovin od izbire krme, reje, predelave do pakiranja. Vsi procesi so vsakodnevno pod nadzorom veterinarske službe, zunanjih neodvisnih inštitucij, inšpekcijskih organov, kontrol trgovcev ter posebnih certifikacijskih organov.

Pivka perutninarstvo je prvi in edini proizvajalec s kar tremi nacionalnimi certifikati kakovosti, zato smo posledično izpostavljeni dodatnim kontrolam. Imamo namreč certifikat Višja kakovost za selen in omega 3 meso in izdelke iz tega mesta ter certifikat Izbrana kakovot Slovenija.

Visok nivo naših procesov in izdelkov dokazuje tudi visoka ocena pridobljenega standarda IFS (international food standard) ter sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem. Pogoje, ki so potrebni za doseganje standardov smo javno objavili, , da nas lahko preveri tudi vsak potrošnik ter prepozna naša prizadevanja za višjo kakovost.

2. Zakaj so kontrole v posameznih fazah proizvodnega postopka nujne? Kaj bi se dogajalo, če teh kontrol ne bi bilo?

Izbira sestavin krme vpliva na prehransko kakovost mesa, ustrezna temperatura v pakirnici na rok trajanja izdelka, oznaka rejca na končnem artiklu pa zagotavlja sledljivost od? začetka procesa. Vsako fazo spremljamo in kontroliramo, saj vpliva na končni izdelek. Kontrolne točke v posameznih fazah procesa so nam v pomoč pri zagotavljanju konstantne kakovosti izdelka.

dr. Ana Penko

Avtorica fotografije je Mojfokus.

1. Kakšne so sankcije, če se predelovalec določenih zahtev ne drži? Se vam zdijo sankcije smiselne?

Višje standarde od predpisanih smo si postavili sami in jih želimo ohranjati tudi v bodoče. Kot rečeno je naša prva in osnovna skrb varna hrana za slovenskega potrošnika. Pravila in kriteriji kakovosti morajo biti določeni. V primeru ugotovljenih odstopanj od predpisanih zahtev, predelovalec izgubi pravico do označevanja izdelkov z znakom Izbrana kakovost, kar posledično pomeni umik izdelkov iz prodajnih polic. Tovrstne sankcije so smiselne, saj se v nasprotnem primeru izgubi smiselnost označevanja.

2. Kako kot predelovalec zagotavljate kakovost mesa?

V živilski industriji morajo proizvodni procesi potekati skrbno, saj le tako zagotavljamo ustrezno in varno živilo za potrošnika. Kakovost preverjamo z vsakodnevno kontrolo v lastnem kemijskem in mikrobiološkem laboratoriju ter z analizami opravljenih v zunanjih akreditiranih laboratorijih. Vse analize so opravljene v skladu z zakonskimi zahtevami in pridobljenimi standardi.

Pivka

Avtorica fotografije je Mojfokus.

3. Kaj pomeni predelava mesa po visokih standardih? Na kratko nam opišite glavne ukrepe.

Pivški piščanec z Omega 3 ima povečano vsebnost nenasičenih maščobnih kislin. Omega 3 in Omega 6 so v tem mesu tudi v pravem razmerju, kar je ključno za naše zdravje. Omega 3 je prisoten v lanenem semenu, ki ga dodajamo v mešanico žitaric za piščance Pivka. Pivški piščanec z Omega 3 je pridobil certifikat Višja kakovost zaradi ugodnega razmerja med Omega 6 in Omega 3 maščobnimi kislinami (4,5:1). V običajnem piščančjem mesu je to razmerje 10:1.

Pivka d.d. je pridobila tudi certifikat Višja kakovost za »Piščančje meso in izdelke vir selena« zaradi krme z naravnim virom organskega selena (kvasovke). Glede na dosežene vrednosti, ki jih dokazujemo z analiznimi izvidi, lahko navajamo, da ima piščančje meso Pivka zdravstvene koristi:

Certifikat Višja kakovost Piščančjega mesa in izdelkov vir selena ima zagotovljeno:

1. sledljivost in nadzor od njive do vilice,
2. antioksidant selen ima dokazan vpliv na imunski sistem in ščitnico.


Piščančje meso Pivka nosi tudi nacionalni certifikat Izbrana kakovost, ki zagotavlja, da je:

1. lokalno meso domačih rejcev,
2. predelava piščančjega mesa v Sloveniji,
3. rastlinska krma je brez živalskih proteinov in umetnih dodatkov,
4. razdalja od reje do klavnice je največ 200 km,
5. zagotovljena sledljivost v vseh fazah proizvodnje,
6. ime rejca označeno na etiketi mesa,
7. vsi postopki so dodatno nadzorovani.

Vsi omenjeni certifikati so pridobljeni na osnovi predpisane specifikacije, ki jo je potrdila izbrana komisija strokovnjakov na osnovi povabila Ministrstva za kmetijstvo. Certificiranje zahteva dodaten nadzor, notranje kontrole in kontrole zunanjih neodvisnih presojevalcev.

4. Kako vi kot predelovalec mesa vidite razliko med slovenskim mesom in npr. tujim?

Meso lokalnega porekla ima boljšo kakovost zaradi kratkih dobavnih poti. Razlike so tudi v zakonskih omejitvah glede uporabe zdravil in glede vrste krme, . Preventivno dodajanje antibiotikov v krmo v kurativne namene je v Sloveniji prepovedano. Po zadnjih objavljenih podatkih je Slovenija porabi izredno malo antibiotikov in sodi med štiri najboljše države, med katerimi izstopajo predvsem skandinavske države. V Pivki d.d krmo za živali pridelujemo sami. Ta ne vsebuje antibiotikov, rastnih hormonov ter mesnih proteinov. . V Sloveniji imamo proizvajalci perutninskega mesa, v primerjavi s tujimi proizvajalci, partnerski odnos z rejci urejen tako, da imamo kot proizvajalci stalni nadzor nad pogoji reje in izbiri kakovostne krme. Piščanci so v lasti proizvajalcev, rejci pa opravljajo storitev reje. Na ta način zagotavljamo kakovostno meso. V tujini pa proizvajalci mesa kupujejo živali na odprtem trgu in je zato nadzor reje manjši. Meso teh živali prihaja tudi na naš trg, v naše trgovine. Slovenski proizvajalci smo se še dodatno zavezali k višjim standardom s specifikacijo Izbrana kakovost.

5. Na kratko nam pojasnite, zakaj je slovensko meso dražje od tujega mesa?

V Pivki d.d. zagotavljamo meso in izdelke najvišje kakovosti, a hkrati si želimo, da bi bili ti dostopni vsem potrošnikom. Kljub višjim stroškom krme iz naravnih žitaric, dodatnih stroškov nadzora, mikrobioloških in kemijskih analiz ter zagotavljanja označevanja ter informiranja, ohranjamo cene na isti ravni kot konkurenca. Želimo pa si, da bi kupci prepoznali prednosti višje kakovosti in cenili domače slovenske proizvode. V kolikor na policah najdete meso in izdelke z občutno nižjo ceno, je najverjetneje nepreverjenega porekla in kakovosti.

6. Kakšne so po vašem mnenju prednosti lokalne predelave z uporabo lokalnih surovin?

Prva prednost so kratke dobavne poti, ki vplivajo na kakovost mesa in njegovo svežino. Piščance za Pivko perutninarstvo redi 60 kooperantov, večina jih prihaja iz Primorske regije (Krasa in Vipavskega), kjer ni intenzivnega kmetijstva in je podtalnica čista. Na Primorskem so mile zime in prevetreno ozračje, kar prinaša ugodno mikroklimo za rejo piščancev. Zaradi bližine le teh, imamo lažji nadzor nad pogoji reje in uporabo krme. Pivka d.d. ima kar 56% rejnih površin v razdalji do 30 kilometrov od klavnice.

7. Kako ste vzajemno povezani s svojimi dobavitelji živali?

Pivka perutninarstvo je del skupine Jata Emona, ki nam zagotavlja enodnevne piščance ter krmo za potrebe proizvodnje. S tem imamo popoln nadzor vse od valilnice, izbire krme, do predelave.

8. Kaj po vaše slovenska predelovalna industrija pomeni za slovensko gospodarstvo oziroma družbo, podeželje in ohranjanje delovnih mest?

Tako kot je bistvena za domače ljudi - zemlja na kateri živimo - sta za preživetje naroda osnovna elementa tudi voda in hrana. Ohranjati moramo njihovo domačo proizvodnjo, kakovost in tradicionalne domače recepture, ki so vir kulture in identiteta naroda. Kmetijstvo oz. živilsko predelovalno dejavnost seveda ohranjata tudi podeželje in delovna mesta ter zagotavljajo kruh za številne družine.

9. Kakšni so predhodni postopki preverjanja, da živali na klavni liniji ustrezajo vsem zahtevanim standardom?

Zdravje živali zagotavljamo z dobrimi pogoji za živali (ugodna temperatura ves čas, pravi nastilj, kakovostna krma, ustrezna gostota naselitve in ostalo). Ves čas reje se spremlja zdravstveno stanje živali, ter kakovost in sestavo krme. Vse merjene parametre skrbno beležimo po predpisanih postopkih.

Intervju v celoti na strani Naša super hrana. Več: https://www.nasasuperhrana.si/clanek/kakovost-slovenskega-mesa-je-rezultat-strogih-in-rednih-kontrol/.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!