Deset uspešnih let prenovljenih farm na Kalu

25 september 2018

Po tehnološki posodobitvi farme leta 2008 ter ob odstranitvi azbestne kritine oz. s celovito prenovo streh in pričetkom gradnje sončne elektrarne je farma Kal ena sodobnejših farm v Sloveniji. Projekt tehnološke prenove farme, minimizira ročno delo rejcev, saj so vsi ključni procesi prireje računalniško vodeni in nadzirani. Znaten prispevek k temu je imela tudi gradnja sončne elektrarne, v sklopu katere je investitor poskrbel za boljšo toplotno izolativnost streh ter posledično manjšo porabo fosilnih goriv za ogrevanje.

Na strehah objektov farme Kal Pivke perutninarstva d.d. (Pivke) smo pred sedmimi leti pričeli s postavitvijo sončne fotovoltaične elektrarno. Sodoben kompleks je, glede na skupno proizvodnjo električne energije, predstavljal največjo sončno elektrarno na strehah v Sloveniji. Projekt, ki je prinesel več vzajemnih koristi, je s polnim delovanjem pričel spomladi leta 2012.

Slika

Strehe objektov Pivkine farme na Kalu glede na površino, lego in število sončnih dni, nudijo odlične pogoje za izkoriščanje sončne energije, ki zaradi omejenosti fosilnih goriv vse bolj pridobiva na pomenu. Njihov potencial je prepoznalo podjetje TEP d.o.o. iz Mosta na Soči, ki je v sodelovanju s Pivko leta 2011 osnoval projekt za postavitev sodobne sončne elektrarne. V projektu Pivka nastopa kot lastnik objektov, na katerih so nameščeni fotovoltaični moduli, družba TEP pa kot investitor in lastnik sončne elektrarne, ki je za potrebe gradnje sončne elektrarne investiral tudi v celovito rekonstrukcijo in toplotno izolacijo streh na vseh osmih objektih farme. Poleg tega, da Pivka družbi TEP omogoča, da v javno distribucijsko električno omrežje oddaja okolju prijazno energijo, so tako objekti farme, na katerih so nameščene sončne celice, tudi energetsko učinkovitejši. Sončna elektrarna ima kar 4740 fotonapetostnih modulov, ki pretvarjjoa sončno energijo v električno. Za regulacijo in sinhronizacijo z javnim omrežjem skrbi 72 razsmernikov. Ocenjena letna proizvodnja elektrarne je 1,4 MWh električne energije, kolikor znaša poraba 300 gospodinjstev. Glede na slednje je sončna elektrarna v tem obdobju predstavljala največjo sončno elektrarno na strehi v Sloveniji.

Pivka perutninarstvo prinaša na mize potrošnikov samo najboljše okuse, saj upošteva najvišje standarde živilske proizvodnje ter zagotavlja nadzor nad celotno proizvodno verigo, od reje, krme, mesa, mesnih izdelkov, do prodajne police. S tem zagotavlja varnost, sledljivost in visoko kakovost mesnih izdelkov.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!