Do sedaj uspešno uvedeni sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:1994 smo konec lanskega leta nadgradil

20 januar 2004

Kakovost poslovanja smo v Pivki d.d. konec lanskega leta potrdili s pridobitvijo certifikata za kakovost poslovanja ISO 9001:2000. Prilagoditev temu standardu omogoča podjetju celovito obvladovanje kakovosti na vseh področjih poslovanja. Osnovni cilj politike kakovosti naše družbe je, da so dejavnosti in storitve, ki jih opravlja podjetje na kakovostni ravni, ki ustreza potrebam in pričakovanjem naših kupcev in odjemalcev, saj je stalni cilj podjetja njihovo zadovoljstvo.

Uspešno uveden sistem vodenja kakovosti zagotavlja boljšo identifikacijo in pregled procesov, ki se izvajajo v podjetju, omogoča njihov kakovostnejši nadzor, odkrivanje šibkih točk in daje možnost za izboljševanje in zniževanje stroškov, ki izhajajo iz izvajanja napačno zastavljenih ali neoptimalno vodenih procesov.

Eno izmed načel ravnanja kakovosti je tudi nenehno izboljševanje. Vodstvo politiko kakovosti podpira z merljivimi cilji kakovosti na vseh ravneh, presojami, analizo podatkov, korektivnimi in preventivnimi ukrepi ter vodstvenimi pregledi, na katerih na podlagi ustreznih vhodnih podatkov ugotavljamo priložnosti za izboljšavo ter določimo njihove cilje.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!