Delamarisova proizvodnja se seli v Pivko

28 januar 2010

Pivka perutninarstvo d.d. je sprejela končno odločitev o selitvi Delamarisove proizvodnje v Pivko. Najemna pogodba namreč Delamarisu omogoča opravljanje proizvodnje na trenutni lokaciji zgolj do 31.12.2010. Od vseh možnih rešitev za prihodnost Delamarisa predstavlja selitev proizvodnje tega podjetja v Pivko daleč najugodnejšo možnost, zato se je vodstvo Pivke d.d. odločilo, da začne s pripravo gradbenega projekta za nov obrat na zemljiščih v lasti Pivke Perutninarstva d.d. na Kalu pri Pivki.

Do izteka najemne pogodbe za Delamarisovo proizvodnjo na trenutni lokaciji v Izoli mora Pivka d.d. zagotoviti ustrezno nadaljevanje proizvodnje. Zato mora do konca letošnjega leta zgraditi proizvodni objekt na novi lokaciji, vzpostaviti ustrezno infrastrukturo ter na novo lokacijo preseliti obstoječo proizvodnjo. Da bi bil gradbeni projekt pravočasno realiziran, je vodstvo Pivke d.d. glede na trenutna dejstva sprejelo končno odločitev glede lokacije Delamarisove proizvodnje po 31.12.2010

"Župan Občine Izola je v zadnjem pogovoru 16. decembra podal jasno stališče, da bistveno ugodnejših pogojev, kot so bili dani z javnima razpisoma, ne more ponuditi. To stališče smo v celoti spoštovali in zagotovo nismo izvajali nikakršnih pritiskov v smislu nižanja cen. V vodstvu Pivka d.d. nikoli nismo trdili, da je občina dolžna ponuditi ugodnejše pogoje, kot jih je. Z Občino Izola smo se pogovarjali o zemljišču zato, ker nismo želeli apriori izločiti možnosti izgradnje novega obrata v istem kraju. Glede na trenutne danosti pa je selitev v Pivko od vseh ugotovljenih možnosti najbolj racionalna. Ugotovili smo, da imamo na lokaciji, kjer Pivka d.d. vrši lastno proizvodnjo, vendarle dovolj zemljišča tudi za potrebe Delamarisove proizvodnje," je povedal Janez Rebec, predsednik uprave Pivke d.d., ki je funkcijo direktorja družbe Delamaris d.o.o. prevzel 21.12.2009. Dodaja, da bo selitev v Pivko podjetju omogočila, da se čim več investicijskih sredstev nameni za ohranitev proizvodnje Delamarisa ter vlaganja v njegov nadaljnji razvoj in širitev ter dolgoročno uspešno poslovanje, s tem pa ohranitev obstoječih in odpiranje novih delovnih mest v Delamarisu.

Pivka d.d. bo poskrbela za povračilo stroškov zaposlenim za prevoz na delo, kot to določajo ustrezni zakoni in predpisi. Za zaposlene bo organiziran tudi avtobusni prevoz, ki bo v skladu z zakonskimi predpisi in določili panožne kolektivne pogodbe. "Zaposleni naj nimajo razloga za zaskrbljenost. Cilj družbe je tudi ohranjanje stabilnih delovnih mest, za kar se vodstvo Pivke zavzema in se bo zavzemalo tudi v prihodnje," je povedal Janez Rebec.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!