Čistilna naprava

28 januar 2007

S spremembami zakonodaje in spreminjanjem obremenjevanja naprave so potekale rekonstrukcije in dograjevanja, prva večja leta 1989, ko so rešetke za odstranjevanje grobih delcev zamenjale posebne grablje, zgrajen je bil peskolov in maščobolovilec, preurejeno črpališče, urejena pa je bil tudi laguna ob objektu, kjer so se vode še dodatno prečistile.

Naslednja večja rekonstrukcija je potekala po letu 2000. Nameščena je bila flotacijska naprava ter zgrajeno 800 m3 gnilišče z zbirališčem plina, zamenjane prezračevalne blazine in v letu 2006 smo zagneli centrifugo za dehidracijo pregnitega blata. S tem je bil saniran problem odvoza mulja na deponijo.

Po več letih delovanja je naprava v letu 2006 dosegala vse zakonsko določene kriterije prečiščevanja odpadnih voda.

Čistilna naprava na Kalu je ena večjih na tem področju saj je njena kapaciteta 25.000 PE (populacijskih enot). Letno na njej prečistimo 150.000 m3 odpadnih vod, učinek čiščenja pa je 98-100 %.

Učinkovitost čiščenja je odvisna od dnevne količine vode (350-450 m3) ter od onesnaženja odpadnih vod, zato je zelo pomembno, da so v procese preprečevanja odvečnega onesnaževanja vključeni vsi zaposleni.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!