Celovito preprecevanje in nadzor onesnaževanja - IPPC (integrated polution prevention and control)

27 januar 2007

V skladu z Direktivo sveta 96/61/ES smo tudi v našem podjetju prepoznali več dejavnosti, ki lahko povzroče onesnaženje večjega obsega. Za tovrstne dejavnosti je predpisano, da morajo pridobiti INTEGRALNO OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE.
Za pridobitev dovoljenja, ki ga izda MOP, Agencija za okolje in prostor, je bilo potrebno do 31. 4. 2006 oddati prijavo. Prijava je bila predpisana in je v bistvu predstavljala že del vloge, katero pa je bilo potrebno oddati do 31. 10. 2006.

Vloga je kompleksen in obsežen dokument, ki uvodoma obravnava podjetje v splošnem z vsemi osnovnimi podatki, v nadaljevanju pa obravnava vse možne vrste vplivov na okolje, ki jih dejavnost povzroča in zahteva primerjavo s slovensko okoljsko zakonodajo ter z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami (BAT- best available tehniques), ki so trenutno v uporabi v Evropi in so opisane v zelo zajetnih dokumentih.

Na MOP bodo v letošnjem letu prispele vloge pregledane, podane bodo pripombe in opravljen pregled objekta. Javnost (lokalna skupnost) bo nato imela nekaj časa za pogled v dokumentacijo in posredovanje pripomb, ki bodo pred izdajo dovoljenja upoštevane.

Integralno okoljevarstveno dovoljenje se izda za določen čas in ga je potrebno obnavljati.

V Pivki perutninarstvo smo v zakonsko določenem roku, v okviru obsežnega projekta, v katerega je bilo vključenih več strokovnih delavcev, pripravili obsežno dokumentacijo, opravili vse potrebne meritve in prilagoditve ter pravočasno oddali vlogo na MOP.

V letošnjem letu pričakujemo pridobitev integralnega okoljevarstvenega dovoljenja, kar bo samo še potrditev naravovarstvene usmerjenosti in skrbi za človeško okolje, kar nam je bilo že do sedaj eno glavnih vodil.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!