Bronasto priznanje in diploma za inovaciji Pivke d.d.

23 junij 2010

V Jamskem dvorcu pri Postojni je v torek, 22. junija 2010, potekala podelitev priznanj najboljšim inovacijam v Notranjsko kraški regiji za leto 2009, ki ga že osmič organizira Območna gospodarska zbornica (OGZ) Postojna. Med nagrajenimi 30-imi inovacijami sta tudi prijavljeni inovaciji Pivke perutninarstvo d.d., ki ju je komisija nagradila z bronastim priznanjem in diplomo. Bronasto priznanje sta prejela Janko Poklar in Franko Kaluža za izkoriščanje bioplina, ki nastaja na Pivkini čistilni napravi. Aleksander Sedmak pa je za inovacijo potapljanja blata pri čiščenju odpadne vode prejel diplomo. Pivka d.d. bo z nagrajenima inovacijama, ki prispevata k zmanjšanju obremenitve okolja ter vplivov na okolje, predvidoma dosegla tudi 114.000 evrov prihranka na leto.

V Pivki že več let spodbujajo izboljšave v proizvodnih in podpornih procesih, uvajajo novosti in gradijo na sistemu inovacij. Doslej so inovatorji iz Pivke d.d. sodelovali že na šestih razpisih GZS, in sicer s 14-imi predlogi. Ob prejemu novega bronastega priznanja in diplome je Janez Rebec, predsednik uprave Pivke, povedal: »V Pivki spodbujamo inovativnost in zavedamo se, da so tu ključni prav zaposleni. V zadnjem času se predlogi inovacij ne nanašajo le na razvoj novih izdelkov, temveč vse bolj razmišljamo tudi o boljši tehnologiji za čistejše okolje, večjem izkoristku uporabe energentov, zmanjšanje izpustov in podobnem.« Dodal je še: »Letos nagrajena predloga odstopata od prejšnjih predvsem po tem, ker se nanašata na podporne procese, ki doslej niso bili tako zelo izpostavljeni.«

Inovacijo za izkoriščanje bioplina, ki omogoča delno nadomeščanje drugih energentov za ogrevanje (kurilno olje), so v Pivki razvijali od aprila do oktobra 2009 in jo od novembra 2009 dalje tudi polno izkoriščajo. Inovacija, katere avtorja sta Janko Poklar in Franko Kaluža, omogoča, da se bioplin z 50 – 70 % vsebnostjo metana, ki nastaja na Pivkini čistilni napravi kot produkt gnitja odvečnega blata iz čistilne naprave, shranjuje v plinohramu. Ko se ga zbere dovolj, se avtomatično prekine dovod kurilnega olja in po plinskih ceveh do kotla v kotlovnici začne dovajati bioplin. Bioplin v Pivki uporabljajo približno 2,5 ure dnevno, saj se ga ustvari omejena količina (približno 300m3 dnevno). Ker bioplin ne izgoreva več na bakli, poraba kurilnega olja in transporta pa je manjša, se je s tem zmanjšala tudi obremenitev okolja, poleg tega pa bo Pivka s to inovacijo letno prihranila približno 110.000 evrov.

Druga, z diplomo nagrajena, inovacija predstavlja predlog, povezan s potapljanjem plavajočega blata, ki se nabira pri čiščenju odpadne vode na Pivkini čistilni napravi in se je doslej zadrževalo na površini vode. To je povzročalo slabše čiščenje odpadne vode, potrebno pa je bilo tudi redno odstranjevanje blata iz globokih jaškov, kar je predstavljalo težko in nevarno fizično delo. Po uvedbi izboljšave, katere avtor je Aleksander Sedmak, se blato potopi v vodo in pošlje nazaj v proces. Tako se biologija bolje obnavlja, čiščenje odpadne vode je boljše, dosegajo se predpisani parametri. Prav tako ni več potreben odvoz blata, odpade pa tudi velik del nevarnega fizičnega dela. Manjši obseg transportnih stroškov odvažanja blata bo Pivki prinesel letni prihranek v višini 4.000 evrov.

Izjava nagrajencev iz Pivke d.d.:

Franko Kaluža: »Inovativnost je vodilo razvoja. Pomembne so tudi enostavne izboljšave, kajti tudi najmodernejša tehnologija je sestavljena iz sklopa enostavnih rešitev.«

Janko Poklar: »Moja glavna motivacija je uvajanje novih postopkov in izboljšav v proizvodnji, s čimer omogočamo bolj ekonomično proizvodnjo in lažje delo zaposlenim. Denarne nagrade so vsekakor dobrodošle, niso pa glavni motiv.«

Aleksander Sedmak: »Inovacije in izboljšave so sestavni del delovnega procesa in nujen pogoj za stabilnost oziroma obstanek podjetja na konkurenčnem globalnem trgu. Sodelovanje za najboljšo inovacijo mi pomeni izziv za dajanje koristnih predlogov in izboljšav tudi v prihodnje.«


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!