Bakla gori – zaključena še ena faza rekonstrukcije čistilne naprava

10 julij 2008

Skrb za varovanje okolja postaja čedalje bolj pomembna naloga vseh nas še posebno podjetij, ki smo po zakonu dolžni pridobiti enotno okoljsko dovoljenje. V Pivki se že nekaj let intenzivno ukvarjamo s to tematiko, za katero smo zadolžili sodelavko Natašo Štefič, ki je naša pooblaščenka za okolje. Njena naloga je spremljanje zakonodaje, pripravljanje aktov vezano na to področje, nadziranje izvajanja ukrepov s področja varovanja okolja ter opozarjanje na nepravilnosti.
Eden pomembnejših področij skrbi za varovanje okolja je prečiščevanje odpadnih vod o katerem smo že govorili v eni prejšnjih številk Petelinčka. Kot je bilo že navedeno, dela na tem objektu še niso zaključena, smo pa ob koncu leta 2007 vseeno dosegli nov cilj.

Ob rekonstrukciji klavnice po letu 2000 so se vršili obsežni posegi tudi na čistilni napravi. Zgrajeno je bilo gnilišče, kamor se dnevno črpa blato iz čistilne naprave. Ta 800 m3 stolp je ogrevan na 35 st.C in v njem se ustvarja gniliščni plin. Plin se zajema v 200 m3 balon, ki je pred zunanjimi vplivi zaščiten v objektu poleg gnilišča. Tako plinohram z vsemi inštalacijami kot tudi bakla so bili inštalirani že pred leti, vendar je projekt takrat zastal in oživili smo ga v lanskem letu. Najprej je bilo potrebno temeljito pregledati vso napeljavo, zamenjati nedelujoče ventile ter neustrezno baklo zamenjati s sodobno, opremljeno s sistemom za samodejno avtomatsko prižiganje.

Plin, ki dnevno nastaja v gnilišču, se po dovodnih ceveh preko peščenega filtra, kjer se odstranijo nečistoče in kondenzat, dovaja v skladišče plina - plinohram. Ko se plinohram napolni se avtomatsko vključi ventilator, ki pod pritiskom dovaja plin do bakle. Na bakli se sproži samodejni vžig in prižge plin. Plin gori do izpraznitve plinohrama, nato se dotok zapre in bakla ugasne.

S sežiganjem plina na bakli se preprečuje onesnaževanje zraka z gniliščnimi plini, vendar pa je to le ena od faz dokončne rekonstrukcije, ter izrabe bioplina za namen ogrevanja oziroma pridobivanja električne eneregije. V izdelavi so analize dnevne proizvodnje ter kvalitete plina. Na osnovi pridobljenih rezultatov bo sprejeta odločitev o nadaljnji uporabi plina.

Najverjetneje bomo pridoblejni plin uporabili v kotlovnici ter s tem zmanjšali porabo ekstra lahkega kurilnega olja. Druga možnost pa je nabava generatorja ter pridobivanje električne energije, seveda pa je vse odvisno od količine in kvalitete pridobljenega plina. Izkoriščanje bioplina bo pomenilo še en korak k varovanju okolja, zmanjševanju porabe energentov ter nenazadnje nižanju stroškov poslovanja.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!