Nagradna igra Pivški piščanec z omega 3

Nagradna igra Pivški piščanec z omega 3
LETAK (PDF, 3.77MB)

Natisnite letak, pravilno odgovorite na nagradno vprašanje, izpolnite podatke in letak pošljite na naslov Pivke.


Žrebanje 15.12.2011

1 paket (50 kg) Pivški piščanec z omega 3 prejme:

 • Albin Šukljan, Gračišče

Majice omega 3 prejmejo:

 • Nejc Hauptman, Šentvid pri Stični
 • Boris Genc, Maribor
 • Eva Dejak, Ribnica
 • Marko Parkelj, Kresnice
 • Tatjana Smiljan, Destrnik
 • Zvonka Kresevič Izola
 • Tanja Frank, Prem
 • Marija Plemeniti, Ljubljana
 • Vlado Primec, Postojna
 • Ana Strah, Škofljica

24.11.2011 smo razdelili 10 plastenk naslednjim prejemnikom:

 • Greta Horvat, Ljubljana
 • Stanka Perič, Grosuplje
 • Luka Klemen, Motnik
 • Danijel Klobasa, Celje
 • Berto Ruzzier, Piran
 • Tilka Rudolf, Prevalje
 • Aleksandra Bizjak, Idrija
 • Bernarda Zupan, Žirovnica
 • Špela Suhadolc, Domžale
 • Franci Marinček, Brusnice

27.10.2011 smo razdelili 10 plastenk naslednjim prejemnikom:

 • Giorgina Rebol, Izola
 • Vida Petrovič, Ptuj
 • Anja Kovšca Kosovel, Vipava
 • Laura Arčon, Renče
 • Tanja Virant, Ljubljana
 • Francka Bizjak, Kranj
 • Nevenka Črnič, Col
 • Renata Kern, Vodice
 • Polona Mehle, Ljubljana
 • Nejc Hauptman, Šentvid pri Stični

29.9.2011 smo podelili novih 10 plastenk

 • Lidija Murko, Zg. Kungota
 • Veronika Fortuna, Ljubljana
 • Alenka Kovšca, Ajdovščina
 • Timotej Polanc, Miklavž na Dravskem Polju
 • Bojana Bandur, Starše
 • Irena Likon Matuš, Postojna
 • Sonja Molek, Vrhnika
 • Vida Arko, Sodražica
 • Jožica Gornjan, Ajdovščina
 • Nina Drevenšek, Cirkovce

25.8.2011 smo podelili novih 10 plastenk

 • Josip Korimšek, Zagorje
 • Cvetko Bauer, Maribor
 • Marjan Koper, Kobarid
 • Nives Pukšič, Trnovska vas
 • Branko Gorjan, Ajdovščina
 • Ajda Leskovec, Kamnik
 • Tomislav Freudenreich, Ajdovščina
 • Mateja Šmid, Rogaška Slatina
 • Nada Škrlj, Ajdovščina
 • Tanja Obreza, Cerknica

28.7.2011 smo podelili novih 10 plastenk

V petem mesečnem žrebanju dne 28.7.2011 smo podelili novih 10 plastenk


 • Karin Kogovšek Čik, Rob
 • Rok Šalamun, Ljubljana
 • Anton Podplatnik, Ljubljana
 • Tajda Škof, Horjul
 • Rudolf l Leskovec, Kamnik
 • Vilma Flajs, Nova Cerkev
 • Ivica Habjan, Dol pri Ljubljani
 • Jože Babnik, Kamnik
 • Ana Močnik, Cerklje
 • Alojzija Rihar, Nova Cerkev

Plastenke za pijačo bomo poslali po pošti.


30.6.2011 smo podelili novih 10 plastenk

V četrtem mesečnem žrebanju dne 30.6.2011 smo podelili novih 10 plastenk


 • Slava Ovcin, Narin
 • Majda Veber, Štore
 • Alojz Slabe, Brezovica
 • Leila Nagode, Ajdovščina
 • Marijanica Josič, Stara cerkev
 • Gorazd Fertin, Medvode
 • Mateja Rous, Ljubljana
 • Marta Bratič, Ljubljana
 • Renata Osolnik, Straža
 • Vita Furlan, Studeno

Plastenke za pijačo bomo poslali po pošti. Ponovno jih bomo pošiljali 28. julija 2011.


26.5.2011 smo podelili novih 10 plastenk

 • Drago Branc, Rateče-Planica
 • Ana Kuret, Ljubljana
 • Matjaž Iskra, Kuteževo,
 • Polona Jarc, Ljubljana,
 • Nada Čeganjac, Ljubljana,
 • Janez Kraljič, Ljubljana,
 • Ljubica Islami, Polje
 • Tina Višnar, Velenje,
 • Uroš Ocepek, Zagorje

28.4.2011 smo podelili drugih 10 plastenk

 • Erika Vodeb, Šmartno v Rožni Dolini
 • Marjeta Tomažin, Ljubljana
 • Nika Šinkovec, Vače
 • Marko Čander, Celje
 • Bernarda Istenič, Logatec
 • Dragica Jonović, Ljubljana
 • Marija Pogorelec, Kočevje
 • Hana Klasinc Zupan, Ig
 • Adela Pejič, Koper

31.3.2011 smo podelili prvih 10 plastenk

 • Meholič Asmir, Ljubljana
 • Štefka Bašič, Ljubljana
 • Jasna Cerar Lambergar, Ljubljana
 • Katarina Krajnc, Kamnica
 • Tomaž Laboda, Ljubljana
 • Silvana Sila, Divača
 • Milena Barber, Ig
 • Bojan Krajnc, Kamnica
 • Marjeta Bergant, Vrhnika
 • Ana Fajič, Koper

Pravila nagradne igre

Od 28.2.2011 do 7.12.2011 bo na spletni strani www.pivkap.si in letakih potekala nagradna igra PIVŠKI PIŠČANEC Z OMEGA 3!

S sodelovanjem v nagradni igri se potegujete za privlačne nagrade. V glavnem žrebanju, ki bo 15.12.2011 bomo izmed vseh prejetih odgovorov izžrebali:


 • - 1 paket (50kg) Pivški piščanec z omega 3 s certifikatom Višja kakovost
 • - 10 x majica omega 3

Vsak mesec bomo podelili 10 plastenk za vodo. (žrebanje bo vsak zadnji četrtek v mesecu v času trajanja nagradne igre)

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Imena izžrebancev glavnega žrebanja bodo objavljena 15.12.2011 na spletni strani www.pivkap.si. Nagradno žrebanje bo potekalo v prostorih družbe Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka v prisotnosti tri-članske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja nagradne igre.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.pivkap.si. Nagrade bomo poslali po pošti. Glavno nagrado bo nagrajenec prevzel na sedežu organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne igre je Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka.

V nagradni igri Pivški piščanec z omega 3 sodeluje vsak, ki pravilno odgovori na nagradno vprašanje na letaku ter vpiše vse svoje podatke. Sodelujete lahko z enim poslanim odgovorom. Pravilni odgovor pošljite čimprej, najkasneje do 7.12.2011. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba nanje ni možna. Nagrade niso izplačljive v gotovini. Po pravilih o sodelovanju zaposleni v Pivki d.d. in njihovi ožji družinski člani v nagradni igri ne morejo sodelovati. Mladoletne osebe lahko sodelujejo le z vednostjo in dovoljenjem staršev ali njihovih skrbnikov. Davek od nagrad poravna organizator. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!