Nagrade

Celokupna proizvodnja preduzeća Pivka perutninarstvo d. d. je usmerena u jedan jedini cilj: napraviti što bolji proizvod koji će da zadovolji potrebu kupca za kvalitetom, bezbednošću i odličnim ukusom.

Najvažnije postignuće je zadovoljan kupac, a najvažnije nagrade u prehrambenoj delatnosti su na slovenačkom prostoru priznanja koja proizvođači dobijaju na Poljoprivredno-prehrambenom sajmu u Gornjoj Radgoni. Pivka perutninarstvo d. d. već niz godina učestvuje na tim takmičenjima i do sada smo primili već lep broj nagrada. Za učešće na ocenjivanju proizvodi moraju da odgovaraju svim strogo propisanim uslovima. Ocenjivačku komisiju čine osposobljeni stručnjaci domaćih i stranih stručnih institucija, kao i stručnjaci mesne industrije i proizvodnje.

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2018

Sveže i iskusno meso

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

PROIZVODI

PRIZNANJA

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2017

Sveže i iskusno meso

ŠAMPION - treća zlatna medalja

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

PROIZVODI

PRIZNANJA

 • Specialno priznanje za bezbedno meso

ŠAMPION - treća zlatna medalja

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2016

PRIZNANJA

 • Specialno priznanje za bezbedno meso
 • Posebno priznanje za tržišnu ponudu svježeh mesa

Sveže i iskusno meso

ŠAMPION - treća zlatna medalja

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

PROIZVODI

ŠAMPION - treća zlatna medalja

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Bronzana medalja

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2015

PRIZNANJA

 • Specialno priznanje za bezbedno meso

Sveže i iskusno meso

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

PROIZVODI

ŠAMPION - treća zlatna medalja

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Bronzana medalja

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2014

PRIZNANJA

 • Specialno priznanje za bezbedno meso
 • Posebno priznanje za tržišnu ponudu svježeh mesa

Sveže i iskusno meso

ŠAMPION - treća zlatna medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

PROIZVODI

ŠAMPION - treća zlatna medalja

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2013

Priznanja

 • Specialno priznanje za bezbedno meso
 • Posebno priznanje za tržišnu ponudu svježeh mesa

Šampion kvaliteta - treća zlatna medalja za tržišnu ponudu

Šampion kvaliteta - treća medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2012

Priznanja

 • Držač kvalitete 2012
 • Specialno priznanje za bezbedno meso
 • Specialno priznanje za inovativnost
 • Posebno priznanje za tržišnu ponudu svježeh mesa

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Međunarodno ocenjivanje mesa i mesnih proizvoda,
Gornja Radgona, 2011

Šampion kvaliteta

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

 • Pečena ćurka
 • Pljeskavice

Zlatna medalja

Srebrna medalja


Međunarodno ocenjivanje mesa i mesnih proizvoda,
Gornja Radgona, 2010

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Bronzana medalja


Međunarodno ocenjivanje mesa i mesnih proizvoda,
Gornja Radgona, 2009

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja

Srebrna medalja


Međunarodno ocenjivanje mesa i mesnih proizvoda,
Gornja Radgona 2008.

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja

Srebrna medalja


Međunarodno ocenjivanje mesa i mesnih proizvoda,
Gornja Radgona 2007.

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Bronzana medalja


Međunarodno ocenjivanje mesa i mesnih proizvoda,
Gornja Radgona 2006.

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

 • Kolekcija "Voleti sebe"
 • Kolekcija "Klasika bataci, karabataci i grudi"

Zlatna medalja za proizvod

Srebrna medalja za proizvod

Bronzana medalja proizvod


Poljoprivredno- prehrambeni sajam 2005, Gornja Radgona

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

 • Kolekcija "Voleti sebe"
 • Kolekcija "Kunić gurman"

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

 • Kolekcija "Klasika bataci i karabataci"
 • Kolekcija "Nesrećni mesar "
 • Kolekcija "Ćureći izbor"
 • Kolekcija "Klasika grudi i krila"

Zlatna medalja za proizvod

Srebrna medalja za proizvod

Bronzana medalja za proizvod


Poljoprivredno-prehrambeni sajam 2004, Gornja Radgona

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

 • Kolekcija "Voleti sebe"
 • Kolekcija "Ćureći izbor"
 • Kolekcija »Kolekcija grudi i krila«
 • Kolekcija "Klasika bataci i karabataci"
 • Kolekcija "Nesrećni mesar"

Zlatna medalja za proizvod

Srebrna medalja za proizvod

Bronzana medalja za proizvod


Poljoprivredno-prehrambeni sajam 2003, Gornja Radgona

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

 • Kolekcija "Kunić gurman"
 • Kolekcija "Skinuti delovi"

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

 • Kolekcija "Voleti sebe"
 • Kolekcija "Klasika bataci i karabataci"
 • Kolekcija "Nesrećni mesar"
 • Ćureći bataci

Zlatna medalja za proizvod

Srebrna medalja za proizvod


Poljoprivredno-prehrambeni sajam 2002, Gornja Radgona

Zlatna medalja za proizvod

Srebrna medalja za proizvod

Bronzana medalja za proizvod


Naše robne marke


Naše robne marke
Kontaktirajte nas ili pratite nas na društvenim mrežama!