Kontakti

Uprava poduzeća

Predsjednik uprave

 • Janez Rebec, univ. dipl. ekon.

Član uprave

 • Aleksander Debevec, dr. vet. med.

Tajništvo uprave

Služba za marketing

Direktorica marketinga

Služba za promociju

 • Tel.: +386 570 31 013
 • Tel.: +386 570 31 140
 • Tel.: +386 570 31 044

Sektor za prodaju

Direktor prodaje

Voditelj prodaje Slovenija

Voditeljica prodajne operative

Služba za prodaju

 • Tel.: +386 570 31 029
 • Tel.: +386 570 31 030
 • Tel.: +386 570 31 038
 • Fax: +386 570 31 031

Služba za nabavku

Služba za vanjsku trgovinu

 • Nataša Matjašec, Export manager
 • Tel.: +386 5 70 32 078
 • GSM: +386 41 720 365
 • Fax: +386 5 70 31 031
 • e-pošta: natasa.matjasec@pivkap.si
 •  
 • Bojana Arko, Area sales manager
 • Tel.: +386 5 70 31 125
 • GSM: +386 31 309 082
 • Fax: +386 5 70 31 031
 • E-Mail: bojana.arko@delamaris.eu
 •  

Financijski sektor

Direktorica financija

Računovodstvo

 • Tel.: +386 5 7031 021
 • Fax: +386 5 7031 031

Platni promet

 • Tel.: +386 570 31 142
  Tel.: +386 570 31 143
 • Fax: +386 570 31 001
 • E-mail: finance@pivkap.si

Služba za sustave rukovođenja, upravljanje ljudskim resursima, opće i pravne poslove

Direktorica za sustave rukovođenja i upravljanje ljudskim resursima, opće i pravne poslove

Jedinica pripreme

 • Tel.: +386 570 31 134

Jedinica krmiva

Prijemni ured

 • Tel.: +386 570 31 172 (switchboard)
 • Fax: +386 570 31 171

Voditelj


Naše robne marke


Naše robne marke
Kontaktirajte nas ili pratite nas na društvenim mrežama!