Izjava o omejitvi odgovornosti

To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije in so last skupine Pivka d.d. ter namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite.

Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Odgovor na to elektronsko sporočilo, bo v skladu s navodili uporabe elektronske pošte v družbi Pivka d.d. obravnavan kot službena korespondenca in bo lahko podvržen pregledu s strani pooblaščenih oseb.


Legal disclaimer statement

This e-mail and any attachments to it may contain confidential and/or privileged information and is a property of Pivka d.d. and intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake), please notify the sender immediately and delete this e-mail.

Any unauthorized reproduction, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. In accordance with the company's e-mail usage policy, a reply to this e-mail will be treated as a business correspondence and may be, in certain cases, the object of inspection, carried out by the authorized persons.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!