Nagradna igra Višja kakovost

visja kakovost

Na spletni strani www.pivkap.si/nagradna-igra ter letakih je od 1.6.2013 do 25.10.2013 potekala nagradna igra Višja kakovost.
Pravilni odgovor na nagradno vprašanje: Kateri certifikat so prejeli Piščančji izdelki na fotografiji? je Višja kakovost. V glavnem žrebanju, ki je bilo 30.10.2013 v prostorih organizatorja nagradne igre, smo v prisotnosti tri članske komisije izmed vseh prejetih pravilnih odgovorov izžrebali 51 nagrajencev, ki prejmejo naslednje nagrade:

 • 1 x Glavno nagrado : 50kg Piščančjih izdelkov Vir selena Višja kakovost
 • 50 x majic

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje ter hkrati čestitamo nagrajencem!

Glavno nagrado prejme:

 • ANDREJ PREBIL,ŠMARJE PRI KOPRU

Majice prejmejo:

 • ALENKA BOHTE, DOLENJSKE TOPLICE
 • ALENKA KASTELIC, MIRNA
 • ANDREJA PINTAR , SELCA
 • ANDREJA ŠTINJEK, VELENJE
 • ANITA MIKUŽ, BEGUNJE
 • BOŠJAN LEBAR , KRANJ
 • DAMIR SIMONIČ, KOZJE
 • DAMJANA GRAČNAR, GORICA PRI SLIVNICI
 • DANICA JESENIČNIK , VITANJE
 • DANIJELA ŠEF, ZGORNJA VELKA
 • DARKO RITONJA, MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
 • ERNA ADAMLJE, ŠMARTNO PRI LITIJI
 • FRANCKA PINTAR, POLJANE
 • IRENA KOVAČIČ, VREMSKI BRITOF
 • JOŽE BAČNAR , ANKARAN
 • JOŽE LEBER , PTUJ
 • KATARINA KOTAR , ŠENTVID PRI STIČNI
 • KLEMEN KODERMAN , MORAVČE
 • LUČKA LENIČ, TRBOVLJE
 • MARI KOBE, PODLEHNIK
 • MARJANA BREŽNIK , CELJE
 • MATEJ RIJAVEC, RENČE
 • MIGLENA UDOVIČ, JELŠANE
 • MILAN ZADRAVEC , MARIBOR
 • MILENA FLAKUS, MARIBOR
 • MONIKA PEČAK, DOLENJSKE TOPLICE
 • NADJA NIKOLIĆ, ORMOŽ
 • NATAŠA NUSDORFER, ŠKOFLJICA
 • NIK GOVEKAR , KRANJ
 • NUŠA TOMŠIČ , MENGEŠ
 • NUŠA TOPLEK, LIMBUŠ
 • PETRA KRANJČAN , CELJE
 • PETRA KUKULJ, POSTOJNA
 • ROBERT BARANAŠIČ, MIRNA
 • RUŽICA IKONIĆ , NOVA GORICA
 • ŠPELA ANŽIČ, LJUBLJANA POLJE
 • ŠPELA RIHTAR, VELENJE
 • ŠTEFAN KOCBEK, SPODNJI DUPLEK
 • TANJA VICMAN , SPODNJI DUPLEK
 • TILKA JURŠIČ, CERKLJE OB KRKI
 • TINA BLAŽIČ, LJUBLJANA
 • TINA DUH, ŠMARTNO OB PAKI
 • TINA KRALJ , PORTOROŽ
 • TJAŠA PENCA , BRUSNICE
 • TOMAŽ ČERNIGOJ , ČRNIČE
 • URBAN SELAN, DOBROVA
 • URŠKA KOTNIK , ŠENTJUR
 • VERONIKA ANTONIN, LJUBLJANA
 • VESNA GAVRILOVA, NOVA GORICA
 • VLASTA VIDIC, GRGAR

PRAVILA NAGRADNE IGRE!

Nagradna igra Višja kakovost poteka od 1.6.2013 do 25.10.2013. V glavnem žrebanju, ki bo 30.10.2013 bomo izmed vseh prejetih odgovorov izžrebali 51 nagrajencev, ki bodo prejeli naslednje nagrade: 

 • 1 x Glavno nagrado : 50kg Piščančjih izdelkov Vir selena Višja kakovost 
 • 50 x majic

Nagradno žrebanje bo v prisotnosti tri-članske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne igre je Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka. Imena izžrebancev bodo 10.11.2013 objavljena na spletni strani www.pivkap.si/nagradna-igra. Izžrebanci bodo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščeni po pošti.

V nagradni igri sodeluje kdor pravilno odgovori na nagradno vprašanje na spletni strani in vpiše svoje podatke ali odgovori na nagradno vprašanje na letaku ter vpiše svoje ime in naslov ter letak najkasneje 26.10.2013 pošlje na naslov Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba nanje ni možna. Nagrade niso izplačljive v gotovini. Po pravilih o sodelovanju zaposleni v Pivki d.d. in njihovi ožji družinski člani v nagradni igri ne morejo sodelovati. Mladoletne osebe lahko sodelujejo le z vednostjo in dovoljenjem staršev ali njihovih skrbnikov. Davek od nagrad poravna organizator. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. \

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek.

O Piščančjih izdelkih z navedbo Vir selena Višja kakovost

"Piščančji izdelki z navedbo vir selena" so vključeni v shemo Višja kakovost. Selen je pridobljen preko odobrenega organskega vira in je v izdelkih po naravni poti preko prehrane živali. Skladnost s specifikacijo je še dodatno spremljana in kontrolirana, za kar jamči tudi neodvisna organizacija za certificiranje. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na osnovi pregleda specifikacije in certifikata neodvisne organizacije Bureau Veritas Piščančje izdelke z navedbo vir selena vključil v shemo Višja kakovost.

EKRP

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!