Nagrade

Celokupna proizvodnja preduzeća Pivka perutninarstvo d. d. je usmerena u jedan jedini cilj: napraviti što bolji proizvod koji će da zadovolji potrebu kupca za kvalitetom, bezbednošću i odličnim ukusom.

Najvažnije postignuće je zadovoljan kupac, a najvažnije nagrade u prehrambenoj delatnosti su na slovenačkom prostoru priznanja koja proizvođači dobijaju na Poljoprivredno-prehrambenom sajmu u Gornjoj Radgoni. Pivka perutninarstvo d. d. već niz godina učestvuje na tim takmičenjima i do sada smo primili već lep broj nagrada. Za učešće na ocenjivanju proizvodi moraju da odgovaraju svim strogo propisanim uslovima. Ocenjivačku komisiju čine osposobljeni stručnjaci domaćih i stranih stručnih institucija, kao i stručnjaci mesne industrije i proizvodnje.

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2017

Sveže i iskusno meso

ŠAMPION - treća zlatna medalja

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

PROIZVODI

PRIZNANJA

 • Specialno priznanje za bezbedno meso

ŠAMPION - treća zlatna medalja

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2016

PRIZNANJA

 • Specialno priznanje za bezbedno meso
 • Posebno priznanje za tržišnu ponudu svježeh mesa

Sveže i iskusno meso

ŠAMPION - treća zlatna medalja

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

PROIZVODI

ŠAMPION - treća zlatna medalja

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Bronzana medalja

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2015

PRIZNANJA

 • Specialno priznanje za bezbedno meso

Sveže i iskusno meso

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

PROIZVODI

ŠAMPION - treća zlatna medalja

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Bronzana medalja

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2014

PRIZNANJA

 • Specialno priznanje za bezbedno meso
 • Posebno priznanje za tržišnu ponudu svježeh mesa

Sveže i iskusno meso

ŠAMPION - treća zlatna medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

PROIZVODI

ŠAMPION - treća zlatna medalja

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2013

Priznanja

 • Specialno priznanje za bezbedno meso
 • Posebno priznanje za tržišnu ponudu svježeh mesa

Šampion kvaliteta - treća zlatna medalja za tržišnu ponudu

Šampion kvaliteta - treća medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Lista proizvoda sa medaljama i specijalnih nagrada na sajmu u Gornjoj Radgoni 2012

Priznanja

 • Držač kvalitete 2012
 • Specialno priznanje za bezbedno meso
 • Specialno priznanje za inovativnost
 • Posebno priznanje za tržišnu ponudu svježeh mesa

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Međunarodno ocenjivanje mesa i mesnih proizvoda,
Gornja Radgona, 2011

Šampion kvaliteta

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

 • Pečena ćurka
 • Pljeskavice

Zlatna medalja

Srebrna medalja


Međunarodno ocenjivanje mesa i mesnih proizvoda,
Gornja Radgona, 2010

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Bronzana medalja


Međunarodno ocenjivanje mesa i mesnih proizvoda,
Gornja Radgona, 2009

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja

Srebrna medalja


Međunarodno ocenjivanje mesa i mesnih proizvoda,
Gornja Radgona 2008.

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

Zlatna medalja

Srebrna medalja


Međunarodno ocenjivanje mesa i mesnih proizvoda,
Gornja Radgona 2007.

Zlatna medalja

Srebrna medalja

Bronzana medalja


Međunarodno ocenjivanje mesa i mesnih proizvoda,
Gornja Radgona 2006.

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

 • Kolekcija "Voleti sebe"
 • Kolekcija "Klasika bataci, karabataci i grudi"

Zlatna medalja za proizvod

Srebrna medalja za proizvod

Bronzana medalja proizvod


Poljoprivredno- prehrambeni sajam 2005, Gornja Radgona

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

 • Kolekcija "Voleti sebe"
 • Kolekcija "Kunić gurman"

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

 • Kolekcija "Klasika bataci i karabataci"
 • Kolekcija "Nesrećni mesar "
 • Kolekcija "Ćureći izbor"
 • Kolekcija "Klasika grudi i krila"

Zlatna medalja za proizvod

Srebrna medalja za proizvod

Bronzana medalja za proizvod


Poljoprivredno-prehrambeni sajam 2004, Gornja Radgona

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

 • Kolekcija "Voleti sebe"
 • Kolekcija "Ćureći izbor"
 • Kolekcija »Kolekcija grudi i krila«
 • Kolekcija "Klasika bataci i karabataci"
 • Kolekcija "Nesrećni mesar"

Zlatna medalja za proizvod

Srebrna medalja za proizvod

Bronzana medalja za proizvod


Poljoprivredno-prehrambeni sajam 2003, Gornja Radgona

Zlatna medalja za tržišnu ponudu

 • Kolekcija "Kunić gurman"
 • Kolekcija "Skinuti delovi"

Srebrna medalja za tržišnu ponudu

 • Kolekcija "Voleti sebe"
 • Kolekcija "Klasika bataci i karabataci"
 • Kolekcija "Nesrećni mesar"
 • Ćureći bataci

Zlatna medalja za proizvod

Srebrna medalja za proizvod


Poljoprivredno-prehrambeni sajam 2002, Gornja Radgona

Zlatna medalja za proizvod

Srebrna medalja za proizvod

Bronzana medalja za proizvod


Naše robne marke


Naše robne marke