Uprava

Predsednik uprave

  • mag. Janez Rebec

Član uprave

  • Aleksander Debevec, dr. vet. med.

Naše znamke


Naše znamke