Nadzorni svet

Predsednik nadzornega sveta

  • Stojan Hergouth

Namestnik predsednika nadzornega sveta

  • Marjan Golavšek

Člani nadzornega sveta

  • Alenka Kop
  • Jasna Perc
  • Valter Brezovnik

Naše znamke


Naše znamke