Boljše in še bolj varno

Organizacije danes delujejo na globalnem trgu. Prostega pretoka blaga ni več mogoče zajeziti z različnimi ovirami ali zaščitnimi carinami. Kupci imajo vse večjo izbiro, s tem postajajo zahtevnejši in občutljivejši in zato tudi želijo vedno nove, boljše, predvsem pa varne proizvode.

Da bi zagotavljali varno hrano, v Pivki  v večji meri upoštevamo zahteve mednarodnega standarda SIST EN ISO 22000 - »Sistem vodenja varnosti živil« in tako dokazujemo, da nadzorujemo dejavnike tveganja. V ta namen deluje Team za varnost živil. To je skupina, ki jo sestavlja 12 članov iz različnih področij dela: tehnologi, predstavnik prodajne službe, vodja nabave, predstavnika mikrobiološkega in kemijskega laboratorija, vodja skladišča, vodja tehnične službe in vodja službe za kakovost poslovanja. Naloga te skupine je, da preveri vpliv sprememb na varnost živil in po potrebi ukrepa. Te spremembe so lahko: novi proizvodi, izboljšave obstoječih proizvodov, nove surovine, oprema, sanitacijski programi, način pakiranja, skladiščenja, zahteve zakonodaje, zahteve kupcev,… Pomembno je, da je skupina o teh spremembah pravočasno obveščena. Tako bo znala odgovoriti na vprašanja, kaj gre lahko narobe, kako lahko preprečimo napake, kako lahko takoj ukrepamo, da ne bo posledic, in da se napake ne bodo ponovile.                                                                     

V prihodnje ne gre pričakovati, da bi se pozornost javnosti glede varne hrane zmanjševala, temveč ravno nasprotno. In prav je tako! Varnost potrošnikov mora biti vedno na prvem mestu.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!